Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 5 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Bài tập quản trị chiến lược / Ngô Kim Thanh chủ biên . - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Đại học Kinh tế quốc dân, 2011 . - 335 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 04558, PD/VV 04559, PM/VV 04266-PM/VV 04268
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Giáo trình kỹ năng quản trị (Management skills) / Ngô Kim Thanh, Nguyễn Thị Hoài Dung chủ biên . - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Đại học Kinh tế quốc dân, 2012 . - 519 tr. ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 04863, PD/VT 04864, PM/VT 06731-PM/VT 06733
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Giáo trình quản trị chiến lược / Ngô Kim Thanh, Lê Văn Tâm chủ biên . - H. : Đại học Kinh tế quốc dân, 2009 . - 439tr. ; 25cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 03532-PD/VT 03535, PD/VV 04428, PM/VT 08601, PM/VT 08602
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.8
 • 4 Giáo trình quản trị doanh nghiệp / Ngô Kim Thanh . - Tái bản lần thứ 4. - H. : Đại học Kinh tế quốc dân, 2013 . - 526tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 04801, PD/VT 04802, PM/VT 06761-PM/VT 06763
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Giáo trình quản trị doanh nghiệp / Ngô Kim Thanh . - H. : Đại học kinh tế quốc dân, 2012 . - 487tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PM/VT 04430
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 1
  Tìm thấy 5 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :