Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu tới vùng ven biển thành phố Hải Phòng và đề xuất một số giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu : Ngô Thị Thùy Trang; Nghd.: Ngô Kim Định . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 63 tr.; 30 cm
  • Thông tin xếp giá: PD/TK 16516
  • Chỉ số phân loại DDC: 628
  • 2 Một số biện pháp hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại xây dựng Vạn Xuân. / Hoàng Thị Thùy Dương, Ngô Thị Thùy Trang, Nguyễn Thị Thu Thảo; Nghd: Lê Trang Nhung . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 115tr.; 30cm
  • Thông tin xếp giá: PD/TK 17959
  • Chỉ số phân loại DDC: 332
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :