Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Ứng dụng công nghệ vệ tính hàng hải của thế giới và Việt Nam / Ngô Thanh Xuân; Nghd.: PGS TS. Trần Đắc Sửu . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2002 . - 97 tr. ; 30 cm
  • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00257
  • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
  • 1
    Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :