Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình mài mòn của nhóm piston - sơ mi - xéc măng trong động cơ diesel LH41LA và dự báo tốc độ mài mòn bằng mạng nơron nhân tạo. / Ngô Viết Văn; Nghd.: Trương Văn Đạo . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2017 . - 73tr. ; 30cm
  • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03251
  • Chỉ số phân loại DDC: 621
  • 2 Thiết kế trang trí hệ thống động lực tàu chở hàng 1.450 T lắp máy 6L350PN / Ngô Viết Văn; Nghd.: Ths. Đồng Thị Hảo . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2010 . - 90 tr. ; 30 cm + 06 BV
  • Thông tin xếp giá: PD/BV 10099, PD/TK 10099
  • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :