Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 7 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 100 câu chuyện thành bại / Quách Thành ; Thành Khang, Ngọc San dịch . - Tái bản lần thứ 2. - H. : Hồng Đức ; Công ty Văn hóa Huy Hoàng, 2017 . - 159tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06839-PD/VV 06841, PM/VV 05105-PM/VV 05107
 • Chỉ số phân loại DDC: 158.1
 • 2 Bách khoa thư Hà Nội. Tập 11, Tiếng việt Hà nội / Nguyễn Ngọc San, Vương Lộc, Vũ Bá Hùng,...... . - H. : Văn hoá thông tin, 2009 . - 279 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 03363, PD/VT 03364, SDH/VT 01716
 • Chỉ số phân loại DDC: 903
 • 3 Cách làm việc của người khôn và kẻ dại / Lý Kim Thủy; Thành Khang, Ngọc San dịch . - Tái bản lần thứ 1. - Thanh Hóa : NXB.Thanh Hóa, 2016 . - 167tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06892, PD/VV 06893, PM/VV 05104
 • Chỉ số phân loại DDC: 158.1
 • 4 Khôn ngoan trong đối nhân xử thế / Vương Đại Quân ; Thành Khang, Ngọc San dịch . - Tái bản lần thứ 3. - Thanh Hóa : NXB. Thanh Hóa, 2018 . - 199tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06898
 • Chỉ số phân loại DDC: 158.2
 • 5 Nhật ký nam sinh / Dương Hồng Anh ; Ngọc Sang, Thành Khang dịch . - Thanh Hóa : NXB. Thanh Hóa, 2014 . - 303tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06534, PD/VV 06535, PM/VV 05153
 • Chỉ số phân loại DDC: 895.136
 • 6 Nhật ký nữ sinh / Dương Hồng Anh ; Ngọc Sang, Thành Khang dịch . - Thanh Hóa : NXB. Thanh Hóa, 2014 . - 399tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06532, PD/VV 06533, PM/VV 05154
 • Chỉ số phân loại DDC: 895.136
 • 7 Thiết kế quy trình công nghệ lắp ráp hệ động lực tàu hàng khô 7200 tấn, máy chính GN8320-ZC2B / Đinh Ngọc Sang; Nghd.: Phạm Quốc Việt . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 80tr. ; 30 cm + 06 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 13425, PD/TK 13425
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 1
  Tìm thấy 7 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :