Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 5 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Bài tập quản trị tác nghiệp / Nguyễn Đình Trung chủ biên . - H. : Đại học kinh tế quốc dân, 2011 . - 279tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 04543, PD/VV 04544, PM/VV 04233-PM/VV 04235
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Giáo trình quản trị tác nghiệp / Trương Đức Lực, Nguyễn Đình Trung chủ biên . - Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học Kinh tế quốc dân, 2013 . - 447 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 04585, PD/VV 04586, PM/VV 04221-PM/VV 04223
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Nghiên cứu sự phát triển đội tàu vận chuyển container của Việt Nam giai đoạn 2000 - 2010 / Nguyễn Đình Trung; Nghd.: PTS. Lý Bách Chấn . - Hải Phòng : Đại học Hàng Hải, 2007 . - 68 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00530
 • Chỉ số phân loại DDC: 387
 • 4 Tính toán thiết kế tàu chở dầu thành phẩm trọng tải DWT 6000 tấn, hoạt động vùng biển không hạn chế, vận tốc tàu 12knots./ Dương Anh Tú, Nguyễn Đình Trung, Nguyễn Anh Tuấn, Phạm Văn Duy; Nghd.: Lê Thanh Bình . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 246tr. ; 30cm+ 06BV
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18902
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 5 Trang bị điện nhà máy nhựa thiếu niên tiền phong. Đi sâu nghiên cứu máy ép phun HYUNDAI HQ 13 trong phân xưởng / Nguyễn Đình Trung; Nghd.: Lưu Kim Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 83tr. ; 30 cm + 04 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 13638, PD/TK 13638
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 1
  Tìm thấy 5 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :