Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 15 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH MTV Ngôi sao xanh / Nguyễn Đức Long, Nghd.: Đan Đức Hiệp . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 95tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03286
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động logistics vận tải nội đô tại thành phố Hải Phòng / Nguyễn Đức Long, Trần Thị Mộng Cầm, Phạm Thị Dinh; Nghd,: Bùi Hải Đăng . - Hải Phòng; Đại học Hàng hải Việt nam . - 39tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18005
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 3 Đặc điểm của thuyền viên Việt Nam và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thuyền viên tăng cường sức cạnh tranh trong khu vực và thế giới / Nguyễn Đức Long . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 73tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00002
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 4 Kế toán ngân hàng / Nguyễn Thị Loan chủ biên, Lâm Thị Hồng Hoa, Nguyễn Đức Long .. . - H. : Thống kê, 2009 . - 397tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06252
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • 5 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần sơn Hải Phòng / Nguyễn Đức Long; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 92 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02613
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Nghiên cứu ảnh hưởng của turbin phát điện sức gió đến chất lượng điện năng của lưới điện ốc đảo / Nguyễn Đức Long ; Nghd.: Nguyễn Khắc Khiêm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2011 . - 63tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03237
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 7 Nghiên cứu các giải pháp nâng cao độ tin cậy và phòng ngừa khắc phục những hư hỏng của các thiết bị máy điện hàng hải trên tàu biển hiện nay / Phạm Văn Luân, Nguyễn Mạnh Hà, Nguyễn Đức Long . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 46tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00813
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.8
 • 8 Nghiên cứu tính định hướng của diện tích xác suất chứa vị trí tàu bằng máy thu GPS trên vùng ven biển Hải Phòng - Quảng Ninh / Nguyễn Thái Dương, Vũ Sơn Tùng, Nguyễn Đức Long . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 35tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00818
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.8
 • 9 Nghiên cứu xây dựng tuyến hàng hải cho đội tàu pha sông biển VR - SB đảm bảo hoạt động thông tin tìm kiếm cứu nạn hiệu quả trong vùng bao phủ của hệ thống G.M.D.S.S VN / Nguyễn Đức Long, Bùi Thanh Huân, Đỗ Văn Long . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 37tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00825
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.8
 • 10 Thiết kế bản vẽ thi công nhà nghỉ dưỡng cán bộ CNV công ty Huy Hoàng-Hải Phòng / Nguyễn Đức Long; Nghd.: Nguyễn Xuân Lộc, Vũ Thị Khánh Chi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2014 . - 282 tr. ; 30 cm + 16 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 12504, PD/TK 12504
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 11 Tìm hiểu các lỗi mà tàu biển Việt Nam thường xuyên bị lưu giữ theo thỏa thuận Tokyo Mou và biện pháp giảm thiểu / Nguyễn Vũ Phúc; Nghd.: Nguyễn Đức Long . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 46tr. ; 30 cm + 01CD
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13786
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 12 Xác định những nguyên nhân thường gặp ảnh hưởng tới tầm xa tác dụng của Radar hàng hải. Một số lưu ý cho người sử dụng / Nguyễn Hải Long; Nghd.: Nguyễn Đức Long . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 36 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16575
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 13 Xây dựng bài giảng điện tử học phần " thực hành máy điện hàng hải 1" phục vụ giảng dạy kỹ sư điều khiển tàu biển / Nguyễn Đức Long; Nghd.: Nguyễn Minh Đức . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 63tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01837
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 14 Xây dựng chương trình mô phỏng sử dụng máy thu NAVTEX SNX-30 phục vụ cho học tập của sinh viên Điều khiển tàu biển / Nguyễn Trọng Thủy; Nghd.: Nguyễn Đức Long . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 45 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15360
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 15 Xây dựng chương trình tính toán hướng và tốc độ dòng chảy khu vực Malacca / Vũ Sơn Tùng, Bùi Thanh Huân, Nguyễn Đức Long . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 60tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00680
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.8
 • 1
  Tìm thấy 15 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :