Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 7 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Bài tập vật liệu xây dựng / Phùng Văn Lự chủ biên ; Nguyễn Anh Đức, Phạm Hữu Hanh, Trịnh Hồng Tùng . - Tái bản lần thứ 11. - H. : Giáo dục, 2008 . - 203tr. ; 21cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 691
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/VBOOK/BT-vat-lieu-xay-dung_2008.pdf
 • 2 Bài tập vật liệu xây dựng / Phùng Văn Lự chủ biên; Nguyễn Anh Đức, Phạm Hữu Hanh, Trịnh Hồng Tùng . - Tái bản lần thứ 16. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2016 . - 203tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06024, PM/VV 04736, PM/VV 04737
 • Chỉ số phân loại DDC: 691
 • 3 Bảo hiểm tín dụng xuất khẩu và phương hướng nâng cao hiệu quả của bảo hiểm tín dụng xuất khẩu tại Việt Nam / Nguyễn Anh Đức, Hoàng Thị Mai Hoài, Nguyễn Thùy Dung; Nghd.: Vũ Thanh Trung . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 60tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17190
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 4 Lập quy trình công nghệ thi công đóng mới tàu chở dầu 13500 DWT tại công ty CNTT Bạch Đằng / Nguyễn Anh Đức; Nghd.: Lê Văn Hạnh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 171 tr.; 30 cm + 09 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 16017, PD/TK 16017
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 5 Logistics vận tải tàu chuyến hàng gạo bao tuyến Sài Gòn - Hải Phòng cho đội tàu công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam / Trần Thị Phương Hoa, Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Thị Mai Hương; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải Phòng; Đại học Hàng hải Việt nam . - 83tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17999
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 6 Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nhân lực tại trường cao đẳng nghề giao thông vận tải đường thủy 1 / Nguyễn Anh Đức; Nghd.: Đan Đức Hiệp . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 81tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03318
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Tính toán thiết kế cổng trục sức nâng 40 T khẩu độ 30 m, chiều cao nâng 15 m / Nguyễn Anh Đức; Nghd.: PGS.TS. Trần Văn Chiến . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2010 . - 122 tr. ; 30 cm + 06 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 08838, PD/TK 08838
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.8
 • 1
  Tìm thấy 7 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :