Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 9 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty TNHH MTV 189 / Nguyễn Bích Ngọc; Nghd.: Vương Toàn Thuyên . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 90tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03632
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý và khai thác cảng Quảng Ninh / Nguyễn Bích Ngọc; Nghd.: TS. Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2007 . - 67 tr. ; 30 cm + 1 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00637
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 3 Đánh giá chất lượng dịch vụ Logistics tại Công ty TNG / Hoàng Văn Đạt, Trần Đại Nhân, Nguyễn Cường Thịnh; Nghd.: Nguyễn Bích Ngọc . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 42tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18450
 • Chỉ số phân loại DDC: 388
 • 4 Đánh giá chất lượng dịch vụ vận tải đường bộ tại công ty TNHH Anh Kiệt / Đỗ Thị Hương Quỳnh, Vũ Khánh Ly, Lê Diệu Ly; Nghd.: Nguyễn Bích Ngọc . - Hải phòng; Đại học Hàng hải Việt nam, 2018 . - 70tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18010
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 5 Đề xuất một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu của công ty cổ phần vận tải biển Vinaship / Dương Minh Huệ; Nghd.: Ths. Nguyễn Bích Ngọc . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 135 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 10170
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 6 Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động vận tải đường bộ tại Công ty Cổ phần Phong Niên / Nguyễn Minh Quân, Phạm Thị Thanh Huyền, Hoàng Thị Ngọc Anh; Nghd.: Nguyễn Bích Ngọc . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 56tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18022
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 7 Giải pháp thu hút vốn FDI vào Hải Phòng / Nguyễn Diệp Anh, Nguyễn Thị Trà Giang, Phạm Thị Xuân; Nghd.: Nguyễn Bích Ngọc . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 60tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17862
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 8 Hoàn thiện công tác thu NSNN tại UBND xã Hữu Bằng, Kiến Thụy, Hải Phòng / Nguyễn Bích Ngọc; Nghd.: PGS.TS Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 67 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02530
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 9 Tổ chức thực hiện dịch vụ giao nhận lô hàng khay sứ đóng trong container nhập khẩu tại công ty cổ phần giao nhận quốc tế Bến Hải / Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Bích Ngọc, Nguyễn Thúy Nga; Nghd.: Phạm Việt Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 77 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18169
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 1
  Tìm thấy 9 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :