Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản bằng ngân sách nhà nước trên địa bàn quận Dương Kinh - Thành phố Hải Phòng / Nguyễn Mạnh Thắng ; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 76tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03363
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Nghiên cứu một số giải pháp hoàn thiện hệ thống quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình các quận, huyện / Nguyễn Mạnh Thắng; Nghd.: Nguyễn Văn Ngọc . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 80tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01839
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 3 Thiết kế bản vẽ thi công cầu tàu 5000DWT cảng xăng dầu khu vực 5 Sơn Trà- Thọ Quang - Đà Nẵng / Nguyễn Mạnh Thắng; Nghd.: Th.s Lê Thị Hương Giang . - Hải phòng; Đại học Hàng hải; 2010 . - 118 tr. ; 30 cm. + 17 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 08661, PD/TK 08661
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 4 Tổng quan về trang bị điện nhà máy thép Đình Vũ.Đi sâu phân tích hệ thống lọc bụi / Nguyễn Mạnh Thắng; Nghd.: TS.Hoàng Xuân Bình . - Hải Phòng; Đại học Hàng hải; 2008 . - 96 tr. ; 30 cm. + 06 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 07434, PD/TK 07434
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.38
 • 1
  Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :