Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Nghiên cứu đề xuất giải pháp ổn định tuyến chạy tàu trên đoạn sông phân lạch Trung Hà - Sông Đà / Nguyễn Quang Tâm; Nghd.: TS. Hà Xuân Chuẩn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 127 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
  • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01090
  • Chỉ số phân loại DDC: 627
  • 2 Thiết kế bộ điều khiển cho xe hai bánh tự cân bằng dùng động cơ điện một chiều / Nguyễn Quang Tâm; Nghd.: Vũ Ngọc Minh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 53tr. ; 30cm+ 05 BV
  • Thông tin xếp giá: PD/BV 14297, PD/TK 14297
  • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :