Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 11 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước tại quận Ngô Quyền thành phố Hải Phòng đến năm 2020 / Nguyễn Thế Anh; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 85 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02073
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Đánh giá kết quả công tác giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng container của xí nghiệp xếp dỡ Tân Cảng - Hải Phòng năm 2013. / Nguyễn Thế Anh; Nghd.: Ths. Nguyễn Thị Thúy Hồng . - Hải phòng; Đại học Hàng hải Việt Nam; 2014 . - 84 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12917
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 3 Hoàn thiện chuỗi Logistics quản lý kho hàng tại Công ty Cổ phần container Việt Nam / Nguyễn Thế Anh; Nghd.: PGS.TS Dương Văn Bạo . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 49 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16340
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 4 Lập bản đồ tư duy : Công cụ tư duy tối ưu sẽ làm thay đổi cuộc sống của bạn / Tony Buzan ; Nguyễn Thế Anh dịch . - Tái bản lần thứ 15. - H. : Lao động, 2017 . - 124tr. ; 15cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06421, PD/VV 06422, PM/VV 05009
 • Chỉ số phân loại DDC: 153
 • 5 Nghiên cứu hệ thống chân vịt điện SCHOTTEL / Nguyễn Thế Anh, Phạm Đức Anh, Đinh Quang Huy ; Nghd.: Tống Lâm Tùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 148tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18762
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 6 Thiết kế bản vẽ thi công công trình nâng tầu 3.000T - Nhà máy X46 HQ / Nguyễn Thế Anh; Nghd.: Nguyễn Văn Ngọc . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 193tr. ; 30cm+ 31BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 14065, PD/TK 14065
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 7 Thiết kế bản vẽ thi công ký túc xá Đại học Thể dục Thể thao TP Hồ Chí Minh / Nguyễn Thế Anh; Nghd.: Lê Văn Cường, Vũ Thị Khánh Chi . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 212 tr. ; 30 cm + 16 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 17084, PD/TK 17084
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 8 Thiết kế bản vẽ thi công trung tâm quảng cáo và giới thiệu sản phẩm Đồng Đăng - Lạng Sơn / Nguyễn Thế Anh; Nghd.: Nguyễn Xuân Lộc, Hà Xuân Chuẩn . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 248 tr. ; 30 cm + 17 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 17063, PD/TK 17063
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 9 Thiết kế bản vẽ thi công tuyến kè công ty PV Shipyard-Vũng Tàu / Nguyễn Minh Quân, Đỗ Thanh Tùng, Nguyễn Thiện Tiến, Nguyễn Thế Anh; Nghd.: Nguyễn Thị Diễm Chi . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 124tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18185
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 10 Thiết kế thiết bị công tác máy nâng chạc phía trước Q=4T, H=3m / Nguyễn Thế Anh; Nghd.: Phạm Thị Yến . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 90 tr. ; 30 cm + 06 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 16860, PD/TK 16860
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.8
 • 11 Thiết kế tổ chức thi công cầu tàu 5000 DWT dự á: Đầu tư xây dựng nâng cấp các cầutàu cảng Long Bình-Phường Long Bình-Quận 9-Tp Hồ Chí Minh / Phạm Ngọc Sơn, Nguyễn Thế Anh, Vũ Đức Thắng; Nghd.: Đoàn Thế Mạnh . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 113tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17802
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 1
  Tìm thấy 11 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :