Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 7 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp tăng cường quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất tại cục hải quan thành phố Hải Phòng / Nguyễn Thị Bích Ngọc; Nghd.: Nguyễn Thái Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 79 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02053
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Nghiên cứu phương pháp điều khiển thông minh sử dụng mạng Nơron và ứng dụng vào hệ thống điều khiển lò nhiệt / Nguyễn Thị Bích Ngọc; Nghd.: TS. Trần Anh Dũng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 92 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01130
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 3 Trang thiết bị điện tàu 53000 tấn. Đi sâu nghiên cứu và phân tích hệ thống làm hàng / Trần Hữu Tùng; Nghd.: Nguyễn Thị Bích Ngọc . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 78tr. ; 30cm+ 05 BV+TBV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 14353, PD/TK 14353
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 4 Trang thiết bị điện tàu chở dầu và hoá chất 13000T. Đi sâu nghiên cứu trạm phát điện chính, tính toán lựa chọn khí cụ điện cho panel phụ tải. / Nguyễn Mạnh Dũng; Nghd.: Nguyễn Thị Bích Ngọc . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2014 . - 82 tr. ; 30 cm. + 05 BV+TBV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 12805, PD/TK 12805
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 5 Trang thiết bị điện tàu Diamond Falacon 53000 tấn. Đi sâu nghiên cứu trạm phát điện chính, tính toán lựa chọn khí cụ điện cho panel máy phát / Lưu Gia Lâm; Nghd.: Nguyễn Thị Bích Ngọc . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2014 . - 83 tr. ; 30 cm. + 05 BV+TBV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 12807, PD/TK 12807
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 6 Trang thiết bị điện tàu Four Diamond 34000 T. Đi sâu nghiên cứu trạm phát điện chính, tính toán lựa chọn các thiết bị bảo vệ cho trạm phát. / Đào Đức Triệu; Nghd.: Nguyễn Thị Bích Ngọc . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2014 . - 83 tr. ; 30 cm. + 05 bản vẽ
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 12791, PD/TK 12791
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 7 Tục lệ hôn nhân của người H`mông Hoa : Hội văn nghệ dân gian Việt Nam / Nguyễn Thị Bích Ngọc . - H. : Mỹ Thuật, 2016 . - 251tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05978
 • Chỉ số phân loại DDC: 398
 • 1
  Tìm thấy 7 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :