Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 20 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu quả đậu bắp sang thị trường Nhật Bản trong những năm gần đây / Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thúy Hoa, Nguyễn Thị Thu Thảo; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 51tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18427
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 2 Biện pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước Quảng Yên / Nguyễn Thị Hoan; Nghd.: Đào Văn Hiệp . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 95tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03386
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Đánh giá quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển tại công ty Đông Tài / Nguyễn Thị Hoa; Nghd.: Ths Đỗ Việt Thanh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 39 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16337
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 4 Lập kế hoạch tổ chức khai thác tàu chuyến cho công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại và vận tải Hải phòng vào tháng 9 năm 2009 / Nguyễn Thị Hoa; Nghd.: TS. Phạm Văn Cương . - Hải Phòng; Đại học Hàng hải; 2009 . - 92 tr ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Tk 08127
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.6
 • 5 Một số biện pháp cơ bản phát triển nguồn nhân lực tại công ty xi măng VICEM Hải Phòng đến năm 2020. / Nguyễn Thị Hoa; Nghd.: PGS.TS.Nguyễn Thị Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2013 . - 102 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01668
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 6 Một số biện pháp hoàn thiện công tác tự chủ tài chính tại bệnh viện Kiến An, TP Hải phòng / Trần Lê Ngọc Minh, Đỗ Thị Minh Ngọc, Nguyễn Thị Hoa; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 79tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17965
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 7 Một số biện pháp tăng cường công tác huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hải Dương giai đoạn 2018 - 2022 / Nguyễn Thị Hoa ; Nghd.: Nguyễn Thị Phương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 84tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03334
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Một số giải pháp phát triển dịch vụ E-Banking tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu / Nguyễn Thị Hoan; Nghd.: Th.S Bùi Thị Thanh Nga . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2013 . - 74 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12200
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 9 Nghiên cứu quản trị vốn cố định và vốn lưu động của các công ty sản xuất xi măng tại Việt Nam / Lương Tuyết Mai, Phan Thị Xoan, Vũ Thị Thơm; Nghd.: Nguyễn Thị Hoa . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 119tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18613
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 10 Phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH vận tải biển Đông Long năm 2011 / Nguyễn Thị Hoa; Nghd.: Th.s Nguyễn Kim Loan . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2012 . - 94 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 11298
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 11 Phân tích tình hình tài chính của công ty TNHH vận tải - thương mại Thanh Thủy / Nguyễn Thu Thủy, Trần Thị Thu Phương, Nguyễn Thị Hoa; Nghd.: Vũ Lê Ninh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 105tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18565
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 12 Phân tích tình hình thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu của xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu năm 2013. / Nguyễn Thị Hoa; Nghd.: Th.s Nguyễn Thị Thúy Hồng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt nam; 2014 . - 89 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12927
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 13 Tăng cường công tác huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Vân Đồn - Quảng Ninh / Nguyễn Thị Hoa; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 76tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02793
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 14 Thiết kế bản vẽ thi công trụ sở làm việc công ty xây dựng An Kim Hải - Hải Phòng. / Nguyễn Thị Hoa; Nghd.: Nguyễn Xuân Lộc, Nguyễn Tiến Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 257 tr. ; 30 cm. + 16 bản vẽ
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 14035, PD/TK 14035
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 15 Thiết kế nhịp dẫn cầu An Đông thuộc dự án xây dựng đường ven biển Bình Tiên - Cà Ná / Nguyễn Thị Hoa, Đỗ Thanh Huyền, Đỗ Quang Khanh; Nghd.: Trần Ngọc An . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 209tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18891
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 16 Thơ ca dân gian người Hà Nhì ở Lào Cai : Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam / Nguyễn Thị Hoa . - H. : Mỹ Thuật, 2016 . - 211tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05959
 • Chỉ số phân loại DDC: 398
 • 17 Tìm hiểu và xây dựng chương trình quản lý hiện vật tại bảo tàng Hải Phòng / Nguyễn Thị Hoa; Nghd.: Nguyễn Văn Thủy . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 47 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15194
 • Chỉ số phân loại DDC: 005
 • 18 Trang phục của người Hmông Đen ở Huyện Sa Pa, Tỉnh Lào Cai : Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam / Nguyễn Thị Hoa . - H. : Mỹ thuật, 2016 . - 303tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05920, PD/VV 05921
 • Chỉ số phân loại DDC: 398
 • 19 Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp sản xuất Việt Nam trên cơ sở kinh nghiệm của doanh nghiệp sản xuất Nhật Bản / Nguyễn Thị Hoa . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 51tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00795
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 20 Xây dựng phần mềm quản lý nhân sự cho công ty Cổ phần đầu tư và thiết kế xây dựng Đông Nam Á- Huyện Thủy Nguyên Hải Phòng / Nguyễn Thị Hoa; Nghd.: TS Lê Quốc Định . - 50 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12032
 • Chỉ số phân loại DDC: 005
 • 1
  Tìm thấy 20 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :