Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 47 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp giảm chi phí dịch vụ logistics của công ty cổ phần vận tải và tiếp vận Châu Á Thái Bình Dương / Phạm Thế Anh; Nghd.: Nguyễn Thị Liên . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 74tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03804
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại Công ty Bảo hiểm PVI Duyên Hải / Đặng Diệu Linh; Nghd.: Nguyễn Thị Liên . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 100tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03936
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất một số biện pháp cải thiện tại khu công nghiệp Bến Rừng - Huyện Thuỷ Nguyên - Hải Phòng. / Nguyễn Thị Liên; Nghd.: Ths. Nguyễn Thị Tuyết Lan . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 60 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 07366
 • Chỉ số phân loại DDC: 628.5
 • 4 Giáo trình thuế / Chủ biên: Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Văn Hiệu . - H. : Tài chính, 2008 . - 310tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05703
 • Chỉ số phân loại DDC: 336.2
 • 5 Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH An Thành Đạt / Đỗ Thanh Hoa/; Nghd.: Nguyễn Thị Liên . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2013 . - 127 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12231
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 6 Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần lốp và phụ tùng ô tô xanh / Nguyễn Thị Trang Nhung; Nghd.: Ths Nguyễn Thị Liên . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 99 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16255
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 7 Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần vật liệu và xây dựng Thống Nhất Hải Phòng / Bùi Thị Bích Thảo; Nghd.: Ths Nguyễn Thị Liên . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 84 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16249
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 8 Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Hoàng Gia / Đặng Thị Hồng Thanh; Nghd.: Ths Nguyễn Thị Liên . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 85 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16252
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 9 Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn quận Hải An-Tp Hải Phòng / Nguyễn Thị Liên; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 69tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03755
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 10 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần vật tư TKV / Trịnh Thanh Nga; Nghd.: Nguyễn Thị Liên . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 120tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15063
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 11 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty cổ phần Én Vàng Quốc tế / Trịnh Thu Thảo; Nghd.: Ths. Nguyễn Thị Liên . - Hải phòng: Đại học Hàng hải, 2014 . - 80 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13058
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 12 Nghiên cứu áp dụng bộ luật quản lý an toàn quốc tế (ISM code) tại công ty vận tải biển Việt Nam (VOSCO) / Nguyễn Thị Liên ; Nghd.: Phạm Văn Cương . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải; 1999 . - 68tr. ; 29cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00040
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 13 Nghiên cứu đánh giá bộ tiêu chí phát triển năng lực nhân viên tại Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng Hải Phòng / Phạm Văn Thuấn ; Nghd.: Nguyễn Thị Liên . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 88tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03854
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 14 Nghiên cứu giải pháp phát triển hệ thống vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long / Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Thị Thanh Bình, Nguyễn Thị Hường . - Hải Phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 58tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 01120
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 15 Nghiên cứu hoàn thiện chính sách thuế và các khoản thu tài chính liên quan đến bất động sản ở Việt Nam / Tô Văn Tuấn, Nguyễn Thị Liên . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 87 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00583
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 16 Nghiên cứu hoạt động đại lý tàu biển và một số biện pháp đẩy mạnh hiệu quả hoạt động tại Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn / Nguyễn Thùy Dung, Nguyễn Ngọc Ly, Đỗ Thị Thu Trang; Nghd.: Nguyễn Thị Liên . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 74tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18333
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 17 Nghiên cứu một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần cơ khí xây dựng số 26 / Nguyễn Thị Hồng Nhung; Nghd.: Nguyễn Thị Liên . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 84tr; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13198
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 18 Nghiên cứu một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần điện cơ Hải Phòng. / Tô Thị Mai Hoa.; Nghd.: Ths. Nguyễn Thị Liên . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2013 . - 90 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12225
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 19 Nghiên cứu một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần thiết bị báo hiệu Hàng hải miền Bắc / Nguyễn Mỹ Linh; Nghd.: Ths Nguyễn Thị Liên . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 79tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15074
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 20 Nghiên cứu một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong năm 2013 / Nguyễn Thu Thảo; Nghd.: Nguyễn Thị Liên . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 115tr; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13199
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 21 Nghiên cứu một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động Marketing vận tải container nội địa của công ty Gemadept tại chi nhánh Hải phòng / Nguyễn Thị Liên; Nghd.: TS. Vũ Trụ Phi . - Hải Phòng; Đại học Hàng hải; 2009 . - 90 tr ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/tk 08146
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.6
 • 22 Nghiên cứu một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xây dựng Bền Vững / Đỗ Thanh Mai; Nghd.: Nguyễn Thị Liên . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 108tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13189
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 23 Nghiên cứu một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn Khí hóa lỏng Việt Nam / Phạm Đình Khánh; Nghd.: Ths. Nguyễn Thị Liên . - Hải phòng: Đại học Hàng hải, 2014 . - 95 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13059
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 24 Nghiên cứu quy trình giao nhận hàng hóa và các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận xuất nhập khẩu tại Công ty TNHH Tiếp Vận Hiệp Sĩ / Nguyễn Anh Châu, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Từ Dung, Bùi Thị Hoài Thu; Nghd.: Nguyễn Thị Liên . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 61tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18335
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 25 Nghiên cứu quy trình ký kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm thân tàu của Tàu Tây Sơn 2 tại Công ty Vận tải biển VINALINES / Đào Thế Huy, Trần Bảo Ngọc, Phùng Anh Sơn; Nghd.: Nguyễn Thị Liên . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 69tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18351
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 26 Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Thương mại Sao Mai / Trần Thị Thơm; Nghd.: Ths Nguyễn Thị Liên . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 81tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15041
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 27 Nghiên cứu xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương 2 theo nghị định 43/2006/NĐ-CP / Nguyễn Thị Liên; Nghd.: TS. Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2007 . - 73 tr. ; 30 cm + 1 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00627
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 28 Phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần điện tử Hàng Hải / Vũ Khánh Huyền, Nguyễn Thị Thảo, Dương Thị Bích Ngọc; Nghd,: Nguyễn Thị Liên . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 89tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17964
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 29 Phân tích báo cáo tài chính của công ty tuyển than Hòn Gai - VINACOMIN / Nguyễn Thủy Tiên, Cao Minh Thu, Nguyễn Thị Minh Hằng; Nghd.: Nguyễn Thị Liên . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 75tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18571
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 30 Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH MIKI INDUSTRY Việt nam / Trần Thị Thu Huệ, Đỗ Thị Ngần, Đỗ Thị Huyền; Nghd: Nguyễn Thị Liên . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 85tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17958
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 1 2
  Tìm thấy 47 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :