Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 54 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp nâng cao chất lượng công chức các phòng chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương / Nguyễn Thị Ngọc Ngữ; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 100tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03547
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Biện pháp tăng cường cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu / Nguyễn Thị Ngọc Minh; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 59tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03721
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Các biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả tổ chức quản lý vận tải của công ty cổ phần vật tư nông sản / Nguyễn Thị Ngọc Hân; Nghd.: TS. Nguyễn Hữu Hùng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2010 . - 71 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01051
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động khai thác kho CFS của công ty cổ phần Container Việt Nam / Nguyễn Thị Ngọc; Nghd.: Ths Phạm Thị Phương Mai . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 57 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16328
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 5 Các mô hình toán học lựa chọn phương tiện vận chuyển dầu thô tối ưu từ mỏ dầu Việt Nam về bờ / Nguyễn Thị Ngọc Thúy; Nghd.: TS. Đàm Xuân Tuấn . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2010 . - 109 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00958
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 6 Chính sách kinh tế xã hội/ Nguyễn Thị Ngọc Huyền . - H.: Khoa học kỹ thuật, 1999 . - 323 tr; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Vv 02746-Pd/Vv 02748, Pm/vv 02376-Pm/vv 02382
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.9
 • 7 Dioxin nỗi đau nhân loại lương tri và hành động / Lê Hải Triều chủ biên; Nguyễn Thị Ngọc Toản, Vũ Hoài Tuân, Mai Thế Chính,... biên soạn . - H. : Quân đội nhân dân, 2005 . - 588 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 00231, SDH/Vt 00760
 • Chỉ số phân loại DDC: 305.9
 • 8 Đánh giá chất lượng dịch vụ Logistics của Công ty Cổ phần INTERLINK - Chi nhánh Miền Bắc / Nguyễn Thị Ngọc Linh, Lưu Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Hữu Phúc, Nguyễn Phương Thảo ; Nghd.: Nguyễn Minh Đức . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 72tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18837
 • Chỉ số phân loại DDC: 388
 • 9 Đánh giá chất lượng dịch vụ Logistics của Công ty KESTRELS LOGISTICS / Nguyễn Thị Ngọc, Phạm Thị Ngọc Oanh, Vũ Anh Thư ; Nghd.: Phạm Thị Yến . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 43tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18836
 • Chỉ số phân loại DDC: 388
 • 10 Giáo trình Quản trị học / Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Ngọc Huyền . - H. : Tài chính, 2011 . - 355tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PM/KD 00084
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.07
 • 11 Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH MTV dịch vụ và du lịch biển đảo Hải Thành năm 2013 / Nguyễn Thị Ngọc Bích; Nghd.: Tô Văn Tuấn . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 91tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13185
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 12 Hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hóa bằng đường biển tại Công ty Cồ phần đầu tư dịch vụ Hoàng Huy / Nguyễn Thị Ngọc; Nghd.: PGS.TS Dương Văn Bạo . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 61 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16346
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 13 Hoàn thiện quy trình thanh toán bằng phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng ngoại thương Việt Nam / Nguyễn Thị Ngọc Lan; Nghd.: TS Dương Văn Bạo . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2013 . - 56 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12202
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 14 Hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại Công ty Cổ phần giao nhận kho vận Ngoại thương Hải Phòng / Phạm Thị Bạch Yến, Hoàng Thị Lệ, Nguyễn Thị Ngọc Hậu; Nghd.: Vũ Thanh Trung . - Logistics: Đại học Hàng hải Việt nam, 2018 . - 74tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18015
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 15 Kế toán tài chính/ Trần Anh Hoa, Nguyễn Thị Ngọc Dung, Võ Văn Nhị . - H.: Thống kê, 2000 . - 612 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 01562
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • 16 Lập kế hoạch giải phóng tàu chở hàng bao tại xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu năm 2013 / Nguyễn Thị Ngọc Vân; Nghd.: Th.S Lê Thị Nguyên . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2013 . - 64 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12287
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 17 Lập kế hoạch giải phóng tàu chở hàng container tại Công ty Cổ phần cảng Nam Hải năm 2016 / Nguyễn Thị Ngọc Ánh; Nghd.: Ths Trần Văn Lâm . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2016 . - 43 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16177
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 18 Lập kế hoạch giải phóng tàu Ratanathida chở hàng container đến cảng Hải An năm 2017 / Nguyễn Thị Ngọc Hà, Trịnh Thị Ly Na, Phan Lương Cảnh; Nghd.: Phạm Việt Hùng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 60tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17194
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 19 Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý cấp phát và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội thành phố Hạ Long / Nguyễn Thị Ngọc Bích; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 87tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03484
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 20 Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực tại công ty cổ phần xây lắp bưu điện Hải Phòng / Nguyễn Thị Ngọc Nhàn; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 87 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02029
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 21 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả tài chính tại Công ty Liên doanh khai thác container Việt Nam (Vinabridge) / Nguyễn Thị Ngọc Anh; Nghd.: TS. Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2009 . - 67 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00853
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 22 Một số biện pháp tăng cường phát triển thương mại điện tử cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2018 - 2020 / Nguyễn Thị Ngọc Xuyên ; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 79tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03127
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 23 Một số đề xuất để Việt Nam tận dụng những lợi ích mà hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) mang lại / Nguyễn Thị Ngọc Mơ, Nguyễn Nhã Phương, Bùi Việt Anh; Nghd.: Nguyễn Quỳnh Trang . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 63tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17836
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 24 Một số đề xuất đối với hoạt động đưa người lao động nam giới Việt Nam đi làm việc tại Malaysia giai đoạn 2013-2018 / Nguyễn Thúy An, Trần Diệu Linh, Nguyễn Thị Ngọc Mai; Nghd.: Nguyễn Văn Hùng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 65tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18403
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 25 Một số giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng dệt may từ Việt Nam sang Australia sau khi Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương có hiệu lực / Nguyễn Thị Ngọc Anh, Phạm Thị Phương, Vũ Thị Liên; Nghd.: Phạm Thị Phương Mai . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 68tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18408
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 26 Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố đến cung dịch vụ cảng tại công ty cổ phần cảng Nam Hải / Phạm Thị Quỳnh Hương, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Đặng Thị Thu Trang; Nghd.: Hoàng Thị Lịch . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 86tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17893
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 27 Nghiên cứu các tác động đến môi trường từ hoạt động phát triển cảng biển Việt Nam / Phạm Thi Kim Dung, Nguyễn Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Ngọc Lan ; Nghd.: Nguyễn Thị Như Ngọc . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 52tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18719
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 28 Nghiên cứu cơ hội xuất khẩu chè sang Nhật Bản dưới tác động của Hiệp định CPTPP / Nguyễn Phương Anh, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Chu Thị Phương Thảo; Nghd.: Đoàn Trong Hiếu . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 46tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18419
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 29 Nghiên cứu mô hình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000 áp dụng vào quản lý đào tạo tại trường Đại học dân lập Hải Phòng. / Nguyễn Thị Ngọc Mỹ;Nghd.: GS TS Vương Toàn Thuyên . - Hải Phòng: Trường Đại học Hàng Hải, 2004 . - 58 tr.; 29 cm+ 01 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00139
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 30 Nghiên cứu một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong công ty cổ phần xây dựng thương mại Văn Tiến / Nguyễn Thị Ngọc Lan; Nghd.: Nguyễn Thị Thu Hà . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 123tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15170
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 1 2
  Tìm thấy 54 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :