Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 97 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3 4
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Ảnh hưởng của hiệp định VKFTA đến ngành thủy sản của Việt Nam và dự báo kim ngạch xuất khẩu của ngành trong năm 2017 / Nguyễn Thị Phương Linh, Phạm Diệu Linh, Đào Thị Phương Thảo ; Nghd.: Nguyễn Văn Hùng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 85tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17256
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 2 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại cục thuế TP Hải Phòng / Nguyễn Thị Phương Hà ; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 83tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03881
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Biện pháp hoàn thiện quản trị nhân sự tại công ty cổ phần dịch vụ và thương mại đầu tư Thái Anh / Nguyễn Thị Phương Mai; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 72 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02033
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Hợp tác xã chi nhánh Hải Dương / Đoàn Bá Họa ; Nghd.: Nguyễn Thị Phương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 90tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03353
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam ( Agribank ) - chi nhánh huyện Cẩm Giàng Hải Dương/ Hoàng Đức Bình ; Nghd.: Nguyễn Thị Phương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 87tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03361
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty xuất khẩu lao động Hàng Hải Vinalines / Nguyễn Thị Phương Nhung; Nghd.: PGS.TS Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 69 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02485
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm cơ khí của công ty cổ phần LILAMA 69-3 / Nguyễn Mạnh Hùng; Nghd.: Nguyễn Thị Phương . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 92tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03321
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Biện pháp phát triển hoạt động kinh doanh của Mobifone tỉnh Quảng Ninh II / Nguyễn Thị Phương; Nghd.: Đào Văn Hiệp . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 90tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03394
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 9 Biện pháp tăng cường công tác quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn phường An Biên, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng / Nguyễn Thị Phương Dung; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 72 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02606
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 10 Các biện pháp thúc đẩy xuất khẩu gạo của Việt Nam sang Trung Quốc / Lê Thị Chinh, Nguyễn Thị Phương Hoa, Trần Việt Hà; Nghd.: Phạm Thị Phương Mai . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 94 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17263
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 11 Các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam - chi nhánh Hải Phòng / Phạm Anh Tùng; Nghd.: PGS.TS Nguyễn Thị Phương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 83 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02412
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 12 Chạm một miền Xuân : Lục bát Tết / Nguyễn Hải Lý, Nguyễn Thị Phương Thúy, Bình Lợi . - Tp. Hồ Chí Minh : Hội nhà văn, 2017 . - 199tr. ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 07243, PD/VV 07244, PM/VV 05699-PM/VV 05701
 • Chỉ số phân loại DDC: 895.22
 • 13 Chuỗi cung ứng của Toyota và bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp sản xuất ô tô của Việt nam / Đinh Thị Trang, Nguyễn Thị Thanh Ngân, Nguyễn Thị Phương Thảo; Nghd.: Nguyễn Thị Thúy Hồng . - Hải Phòng; Đại học Hàng hải Việt nam . - 86tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18004
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 14 Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn y tế nguy hại tại một số bệnh viện lớn ở Hải Phòng và đề xuất các giải pháp quản lý / Nguyễn Thị Phương Linh; Nghd.: Ths. Trần Anh Tuấn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 75 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 07370
 • Chỉ số phân loại DDC: 628.4
 • 15 Đánh giá hiện trạng và đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất thải rắn công nghiệp tại khu công nghiệp bến Rừng Thuỷ Nguyên - Hải Phòng / Nguyễn Thị Phương; Nghd.: Ths Phạm Quốc Ka . - Hải phòng; Đại học Hàng hải; 2010 . - 64 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 09095
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 16 Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần cơ giới và xây lắp Hùng Giang / Đồng Thị Thùy, Nguyễn Hà Anh, Bùi Phương Linh; Nghd.: Nguyễn Thị Phương Mai . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 82tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18208
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 17 Đánh giá kết quả công tác giao nhận quốc tế của chi nhánh công ty TNHH APL-NOL Việt nam tại Hải phòng năm 2007 / Nguyễn Thị Phương Loan; Nghd.: TS.Dương Văn Bạo . - Hải Phòng; Đại học Hàng hải; 2008 . - 92 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 07307
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.5
 • 18 Đánh giá tình hình tham vấn trị giá tính thuế hàng hóa xuất nhập khẩu của công ty cổ phần thương mại quốc tế Megaway Việt Nam / Nguyễn Ngọc Tú, Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Phương; Nghd.: Vũ Lê Huy . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 72 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17282
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 19 Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu nguyên container (FCL) tại công ty cổ phần tiếp vận Minh Châu / Tạ Phương Anh, Nguyễn Thị Phương Thảo, Hoàng Thị Kim Oanh; Nghd.: Nguyễn Sơn . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 68tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17922
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 20 Điều khiển tự động. Tập 2/ Nguyễn Thị Phương Hà . - H.: Khoa học và kỹ thuật, 1996 . - 177 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 00968
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 21 Độc học môi trường / Nguyễn Đức Khiển, Nguyễn Thị Phương Thảo, Phan Thị Quỳnh Như, .. . - H. : Xây dựng, 2013 . - 247tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06685, PD/VT 06686, PM/VT 09076-PM/VT 09078
 • Chỉ số phân loại DDC: 571.9
 • 22 Giáo trình kiểm soát quản lý / Nguyễn Thị Phương Hoa . - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Đại học Kinh tế quốc dân, 2011 . - 207tr. ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 04787, PD/VT 04788, PM/VT 06689-PM/VT 06691
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.4
 • 23 Hoàn thiện công tác kế toán giá thành theo định hướng quản trị sản xuất tại công ty cổ phần bao bì VLC / Nguyễn Thị Phương Thảo; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 99tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03332
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 24 Hoàn thiện công tác quản lý nhân lực tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Tam Hưng / Phạm Quang Tạo; Nghd. : Nguyễn Thị Phương . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 69tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02913
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 25 Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính các dự án đầu tư cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam / Bùi Ngọc Tân; Nghd.:Nguyễn Thị Phương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 77 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02343
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 26 Hoạch định nguồn nhân sự của công ty cỏ phần thương mại xuất - nhập khẩu dược và thiết bị y tế Hải Phòng. / Hoàng Thị Trang, Đào Như Ngọc, Bùi Thị Bích Phương; Nghd.: Nguyễn Thị Phương Mai . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt nam, 2018 . - 71tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18024
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 27 Hướng dẫn thiết kế dụng cụ cắt kim loại / Nguyễn Thị Phương Giang, Trần Thế Lực, Lê Thanh Sơn . - H. : Giáo dục Việt Nam, 2011 . - 195tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 04103, PD/VT 04104, PM/VT 06089-PM/VT 06091
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.9
 • 28 Lập kế hoạch xây dựng kho lạnh tại kho ngoại quan của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Hải Phòng / Hoàng Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Phương Tnanh, Trịnh Anh Tuấn; Nghd.: Nguyễn Quỳnh Trang . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 55tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18407
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 29 Lựa chọn phương án bố trí tàu trên cơ sở các đơn chào hàng để ký kết các hợp đồng vận chuyển cho đội tàu của công ty cổ phần vận tải biển Vinaship tháng 10/2008 / Nguyễn Thị Phương Nhung; Nghd.: Ths. Trương Thế Hinh . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 80 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 07292
 • Chỉ số phân loại DDC: 387.068
 • 30 Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý cán bộ, công chức tại Thanh tra Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh / Nguyễn Thị Phương; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 119tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03686
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 1 2 3 4
  Tìm thấy 97 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :