Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 6 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Các biện pháp thúc đẩy xuất khẩu gạo của Việt Nam sang Trung Quốc / Lê Thị Chinh, Nguyễn Thị Phương Hoa, Trần Việt Hà; Nghd.: Phạm Thị Phương Mai . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 94 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17263
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 2 Giáo trình kiểm soát quản lý / Nguyễn Thị Phương Hoa . - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Đại học Kinh tế quốc dân, 2011 . - 207tr. ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 04787, PD/VT 04788, PM/VT 06689-PM/VT 06691
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.4
 • 3 Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng / Nguyễn Thị Phương Hoa; Nghd.: TS Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 89 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02364
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Nghiên cứu áp dụng thí điểm mô hình chủ cảng cho cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại Lạch Huyện / Nguyễn Thị Phương Hoa; Nghd.: Đinh Ngọc Viện . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 87tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01700
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 5 Nghiên cứu tác động của hiệp định thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA) đối với hoạt động xuất khẩu thủy sản của Việt Nam / Lê Kim Ngân, Nguyễn Thị Phương Hoa, Trần Thị Dinh; Nghd.: Vũ Thanh Trung . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 65tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17860
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 6 Sách bài tập kiểm toán hoạt động / Nguyễn Thị Phương Hoa chủ biên . - H. : Đại học Kinh tế quốc dân, 2011 . - 151 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 04566, PD/VV 04567, PM/VV 04251-PM/VV 04253
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • 1
  Tìm thấy 6 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :