Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Một số biện pháp cơ bản nâng cao năng lực cạnh tranh cho đội tàu container của Gemadept / Nguyễn Thị Thương Thương; Nghd.: PGS.TS. Nguyễn Thanh Thủy . - Hải phòng, Đại học Hàng hải Việt Nam, 2013 . - 75 tr. + Phụ lục ; 30 cm
  • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01504
  • Chỉ số phân loại DDC: 387.5
  • 2 Nghiên cứu thiết lập tuyến vận tải container mới cho đội tàu của Gemadept / Nguyễn Thị Thương Thương; Nghd.: TS. Nguyễn Văn Sơn . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 92 tr. ; 30 cm
  • Thông tin xếp giá: PD/TK 07287
  • Chỉ số phân loại DDC: 387.5
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :