Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 11 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng của Vietel Bình Phước / Nguyễn Thị Thanh Hương ; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 82tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03136
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Civil 3D 2013 thiết kế kỹ thuật hạ tầng đô thị. Tập 1, Quy hoạch cao độ nền thoát nước đô thị / Phạm Ngọc Sáu, Nguyễn Thị Thanh Hương . - H. : Xây dựng, 201 . - tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06182, PD/VT 06183, PM/VT 08517, PM/VT 08518
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 3 Civil 3D 2013 thiết kế kỹ thuật hạ tầng đô thị. Tập 2, Thiết kế đường-nút giao thông / Phạm Ngọc Sáu, Nguyễn Thị Thanh Hương . - H. : Xây dựng, 2015 . - 414tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06184, PD/VT 06185, PM/VT 08519, PM/VT 08520
 • Chỉ số phân loại DDC: 625.7
 • 4 Cơ học / Lê Trọng Tường, Nguyễn Thị Thanh Hương . - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học sư phạm, 2010 . - 289tr. ; 25cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 03960, PD/VT 03961
 • Chỉ số phân loại DDC: 530
 • 5 Hiệu quả kinh tế của vận tải biển nghiên cứu trường hợp: Constanta-Galati / Nguyễn Thị Thanh Hương, Hứa Hoài Thư, Bùi Hoa Mai, Đỗ Thị Thu Thủy . - 2018 // Journal of student research, Số 2, tr.88-97
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 6 Một số biện pháp cơ bản hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về vận tải khách bằng taxi tại Hà nội / Nguyễn Thị Thanh Hương; Nghd.: TS. Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2013 . - 94 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01558
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 7 Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty cổ phần giáo dục và đào tạo quốc tế Hàng hải / Nguyễn Thị Thanh Hương; Nghd.:Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 82tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03392
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu hàng khô của Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam / Hứa Hoài Thu, Bùi Hoa Mai, Nguyễn Thị Thanh Hương; Nghd.: Hồ Thị Thu Lan . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 48tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18364
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 9 Nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển đội tàu tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thịnh An / Nguyễn Thị Thanh Hương; Nghd.: PGS.TSKH. Nguyễn Văn Chương . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2011 . - 102 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01102
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 10 Nhà làm việc công ty Hòa Bình / Nguyễn Thị Thanh Hương, Ngô Minh Phụng, Võ Văn Hưng, Nguyễn Tuấn Đạt; Nghd.: Phạm Ngọc Vương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 255tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17675
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 11 Thiết kế cầu chuyển tải Qn = 50 T, R = 33 M, Hn = 27 M, B = 21 M dùng để nâng hạ container tại cầu cảng của xí nghiệp Sông Đà 12.4 / Nguyễn Thị Thanh Hương; Nghd.: Ths. Bùi Thị Diệu Thúy . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2011 . - 94 tr. ; 30 cm + 06 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 10241, PD/TK 10241
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.8
 • 1
  Tìm thấy 11 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :