Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 73 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp nâng cao chất lượng công chức làm công tác văn hóa tại các đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng / Nguyễn Thị Thu Hà; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 82 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02066
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình thủy / Bùi Hải Hà, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thanh Huyền; Nghd.: Lê Thanh Phương . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 80 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17307
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 3 Đánh giá ảnh hưởng của thông tin bất cân xứng đối với giá cổ phiếu các công ty vận tải / Nguyễn Thị Thu Hà; Nghd.: TS. Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải; 2010 . - 154 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00986
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động khai thác nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu cho công ty bảo hiểm dầu khí chi nhánh Duyên Hải (PVI Duyên Hải) / Nguyễn, Thị Thu Hà; Nghd.: Th.S Trương Thế Hinh . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2013 . - 100 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12240
 • Chỉ số phân loại DDC: 368
 • 5 Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý kết cấu hạ tầng cảng biển do nhà nước quản lý tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Thị Thu Hà; Nghd.: TS. Lê Kinh Vĩnh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2007 . - 132 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00587
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 6 Hoàn thiện kiểm toán nội bộ cảng Hải Phòng / Nguyễn Thị Thu Hà;Nghd.:TS.Vương Toàn Thuyên . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2001 . - 83 tr., 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00069
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • 7 Hoàn thiện quy trình xác lập mức trọng yếu và đánh giá rủi ro kiểm toán trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH hãng kiểm toán AASC / Đoàn Thị Thu Hà, Lê Trang Nhung, Nguyễn Thị Thu Hà . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 92 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00581
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 8 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán công nợ tại Công ty TNHH Tân Long Hải Phòng / Nguyễn Thị Bích, Trần Thanh Huyền, Phạm Thị Phương Thảo; Nghd.: Nguyễn Thị Thu Hà . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2020 . - 125tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18912
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 9 Kỹ thuật Mimo và ứng dụng trong hệ thống thông tin di động LTE / Nguyễn Xuân Dương, Đỗ Văn Dương, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Phượng, Đào Duy Tiến ; Nghd.: Nguyễn Thanh Vân . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 57tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17519
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.38
 • 10 Một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty cổ phần tư vấn ĐT&XL Bình Minh nhà máy chế bến rau quả Bình Minh / Nguyễn Thị Thu Hà; Nghd.: Đào Văn Thi . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 105tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13188
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 11 Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhân lực và tiền lương của trường Cao đẳng Hàng hải I / Nguyễn Thị Thu Hà; Nghd.: TS. Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2009 . - 90 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00868
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 12 Một số biện pháp phát triển đội tàu dầu của công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO / Nguyễn Thị Thu Hà; Nghd.: T.S Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2012 . - 102 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 11302
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 13 Một số biện pháp tăng cường quản lý ngân sách cấp xã tại TP Hạ Long / Nguyễn Thị Thu Hà; Nghd.: Phạm Việt Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2020 . - 104tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 04160
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 14 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty TNHH Tân Huy Hoàng / Nguyễn Thị Thu Hà; Nghd.: Th.S Tô Văn Tuấn . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2013 . - 88 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12210
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 15 Nghiên cứu kỹ thuật giấu thông tin trong Audio-Ứng dụng cho bản quyền Audio số và truyền tin mật bằng Audio / Hồ Thị Hương Thơm, Trịnh Thị Ngọc Hương, Nguyễn Thị Thu Hà . - 44tr. ; 30cm+ 01TT
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00334
 • Chỉ số phân loại DDC: 004
 • 16 Nghiên cứu kỹ thuật giấu tin trong video và ứng dụng / Hồ Thị Hương Thơm, Nguyễn Thị Thu Hà . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 37 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00542
 • Chỉ số phân loại DDC: 004
 • 17 Nghiên cứu một số biện pháp chống chuyển giá tại các doanh nghiệp FDI ở Việt Nam / Nguyễn Thành Công, Cao Thảo My, Đặng Thị Nhung, Trần Quang Trung; Nghd.: Nguyễn Thị Thu Hà . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 76tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17393
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 18 Nghiên cứu một số biện pháp hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại CTCP thương mại & vận tải 64 / Mai Thị Dung, Phan Minh Thúy, Nguyễn Thị Thu Hương; Nghd.: Nguyễn Thị Thu Hà . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 144tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17961
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 19 Nghiên cứu một số biện pháp hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu của hợp tác xã xây dựng 670 / Lưu Công Đạt, Hoàng Thị Xuân, Trần Thị Thu Hà; Nghd: Nguyễn Thị Thu Hà . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 97tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17980
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 20 Nghiên cứu một số biện pháp hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Hải Long / Nguyễn Thu Hương; Nghd.: Ths Nguyễn Thị Thu Hà . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 73 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16271
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 21 Nghiên cứu một số biện pháp hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần du lịch Đồ Sơn / Nguyễn Thị Thanh Thanh; Nghd.: Nguyễn Thị Thu Hà . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 83tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13184
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 22 Nghiên cứu một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại và vận tải QTM / Phạm Thị Kim Liên; Nghd.: Ths Nguyễn Thị Thu Hà . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 118 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16265
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 23 Nghiên cứu một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH thương mại Hoàng Phát / Trần Thị Thu Phương, Phạm Thùy Trang, Khúc Thị Thùy Trang; Nghd: Nguyễn Thị Thu Hà . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 81tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17979
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 24 Nghiên cứu một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán vật tư tại công ty TNHH cơ khí Mai Phương / Phạm Hằng Nga, Vũ Lan Hương, Ngô Thị Nga; Nghd.: Nguyễn Thị Thu Hà . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 108tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18574
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 25 Nghiên cứu một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm của công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng Phú Sang / Nguyễn Ngọc Trâm; Nghd.: Ths Nguyễn Thị Thu Hà . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 68 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16270
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 26 Nghiên cứu một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại vận tải Tín Đạt / Đinh Thị Mai Hoan; Nghd.: Ths Nguyễn Thị Thu Hà . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 94 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16269
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 27 Nghiên cứu một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của công ty Cổ phần vận tải và cung ứng xăng dầu / Vũ Thị Thùy Linh; Nghd.: Ths. Nguyễn Thị Thu Hà . - Hải phòng: Đại học Hàng hải, 2014 . - 94 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13043
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 28 Nghiên cứu một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong công ty cổ phần xây dựng thương mại Văn Tiến / Nguyễn Thị Ngọc Lan; Nghd.: Nguyễn Thị Thu Hà . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 123tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15170
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 29 Nghiên cứu một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán công nợ tại công ty trách nhiệm hữu hạn Xây lắp và thương mại Lưu Bình / Nguyễn Thị Mỹ Linh; Nghd.: Nguyễn Thị Thu Hà . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 94 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15036
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 30 Nghiên cứu một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH dịch vụ vận tải và máy xúc Tiến Đức năm 2018 / Nguyễn Thị Kim Chi, Vũ Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Duyên; Nghd.: Nguyễn Thị Thu Hà . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 112tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18625
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • 1 2 3
  Tìm thấy 73 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :