Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 31 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu trường cao đẳng Hàng hải I / Nguyễn Thị Thu Hương; Nghd.: TS. Vũ Trụ Phi . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2011 . - 65 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01120
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 2 Biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hóa trong siêu thị BIGC tại Quảng Ninh / Nguyễn Thị Thu Hương; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 77tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02848
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Bối cảnh Asean và triển vọng cho sự ra đời của đồng tiền chung khu vực / Nguyễn Thị Thu Hương . - 2019 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 57, tr.88-92
 • Chỉ số phân loại DDC:
 • 4 Dự án chế biến tôm đông lạnh xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc / Nguyễn Quốc Cường, Nguyễn Đức Huy, Vũ Thị Thùy Minh ; Nghd.: Nguyễn Thi Thu Hương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 74tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18738
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 5 Đánh giá hiệu quả hoạt động đại lý cho hãng tàu container tại công ty cổ phần vận tải và thuê tàu VIETFRACH Đà Nẵng / Phạm Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Bích Thủy; Nghd.: Lê Văn Thanh . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 69tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17942
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 6 Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến huyện đảo Phú Quốc và đề xuất một số giải pháp ứng phó / Nguyễn Thị Thu Hương; Nghd.: Trần Hữu Long . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 47 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15317
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 7 Đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả của hoạt động giao nhận và cung ứng nội địa hàng Clinker và xi măng tại công ty TNHH Vĩnh Phước / Nguyễn Thị Thu Hương; Nghd: Phạm Việt Hùng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2014 . - 80tr.; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13020
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 8 Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển của công ty Cổ phần đầu tư thương mại và vận tải Hoàng Kim Phát / Nguyễn Thị Thu Hương; Nghd: Phạm Việt Hùng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2014 . - 75tr.; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13036
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 9 Giải pháp phát triển dịch vụ vận tải biển tại Việt Nam / Nguyễn Trà My, Đinh Mạc Hoàng Yến, Hoàng Thị Kim Dung, Phạm Xuân Thắng; Nghd.: Nguyễn Thị Thu Hương . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 69tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18406
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 10 Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang Singapore / Nguyễn Thị Quỳnh , Đỗ Thị Thảo, Ngô Gia Vũ; Nghd.: Nguyễn Thị Thu Hương . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 51tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18411
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 11 Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ / Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Mỹ, Phạm Khánh Trang; Nghd.: Nguyễn Thị Thu Hương . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 79tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17845
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 12 Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Trung tâm thông tin và truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng / Nguyễn Thị Thu Hương; Nghd.: PGS.TS Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 78 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02520
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 13 Kỹ thuật bù tán sắc trong hệ thống thông tin quang EDFA sử dụng các bộ lọc quang / Nguyễn Thị Thu Hương; Nghd.: Ths Nguyễn Thanh Vân . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 42 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16384
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 14 Lập kế hoạch khai thác cho đội tàu hàng bách hóa của Công ty TNHH Hàng hải PHC trong quý II - 2019 / Bùi Thị Hồng, Phạm Hồng Quyên, Nguyễn Thị Thu Hương; Nghd.: Bùi Thanh Hả . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 83tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18321
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 15 Một số biện pháp cơ bản nhằm tăng cường hoạt động khai thác tàu tại công ty Cổ phần Phát triển công nghiệp tàu thủy Nam Sơn / Nguyễn Thị Thu Hương; Nghd: Đặng Công Xưởng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2014 . - 56tr.; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13028
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 16 Một số biện pháp cơ bản tăng cường công tác huy động vốn kinh doanh của công ty cổ phần Gemadept. / Nguyễn Thị Thu Hương; Nghd.: TS.Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2013 . - 108 cm. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01669
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 17 Một số biện pháp giảm tỷ lệ nợ đọng quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn quận Lê Chân - thành phố Hải Phòng / Nguyễn Thị Thu Hương ; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 70tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03129
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 18 Một số biện pháp tăng cường công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại Bảo hiểm Xã hội huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương / Nguyễn Thị Thu Hương; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 100tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02840
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 19 Nghiên cứu các rào cản thương mại của Mỹ đối với mặt hàng tôm xuất khẩu của Việt Nam giai đoạn 2013-2017 / Vũ Giang Phượng, Nguyễn Lan Anh, Lương Thị Phương Thảo; Nghd.: Nguyễn Thị Thu Hương . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 57tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17870
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 20 Nghiên cứu các tác động đến môi trường từ hoạt động phát triển cảng biển Việt Nam / Phạm Thi Kim Dung, Nguyễn Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Ngọc Lan ; Nghd.: Nguyễn Thị Như Ngọc . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 52tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18719
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 21 Nghiên cứu chuỗi cung ứng mặt hàng sợi bông của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc / Nguyễn Hà Vy, Nguyễn Hương Thảo, Lưu Trường Giang; Nghd.: Nguyễn Thị Thu Hương . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 84tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17850
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 22 Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn FDI tại Hải Phòng / Nguyễn Thị Thu Hương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 64tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00931
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 23 Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng của các phương tiện di động trong hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam / Nguyễn Thị Thu Hương, Lê Thị Quỳnh Hương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 52tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00630
 • Chỉ số phân loại DDC: 381
 • 24 Nghiên cứu khả năng hình thành đồng tiền chung ASEAN / Nguyễn Thị Thu Hương, Nguyễn Văn Hùng . - Hải Phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 50tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 01125
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 25 Nghiên cứu một số biện pháp hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại CTCP thương mại & vận tải 64 / Mai Thị Dung, Phan Minh Thúy, Nguyễn Thị Thu Hương; Nghd.: Nguyễn Thị Thu Hà . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 144tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17961
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 26 Ôn tập toán cao cấp (Dùng ôn thi cao học khối các trường khoa học công nghệ) / Lê Trọng Vinh, Tống Đình Quỳ, Nguyễn Thị Thu Hương . - Xuất bản lần 2, có sửa chữa và bổ sung. - H. : Bách Khoa Hà Nội, 2017 . - 386tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 07923, PD/VV 07924, PM/VV 06053-PM/VV 06055
 • Chỉ số phân loại DDC: 515
 • 27 Phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường khu vực Hải Phòng / Bùi Thị Hồng, Trịnh Thị Bích Diệp, Nguyễn Thị Thu Hương, Trần Thị Thanh Thanh . - 2018 // Journal of student research, Số 3, tr.74-82
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 28 Phân tích kết quả sản xuất kinh doanh công ty TNHH hàng hải PHC trong năm 2016-2017 / Nguyễn Thị Thu Hương, Lý THị Quỳnh Mai, Đàm Xuân Tùng; Nghd.: Phạm Thế Hưng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 125tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17951
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 29 Phân tích tác động của những qui định về rào cản kỹ thuật trong Hiệp định CPTPP đối với một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam / Phạm Thị Hà, Vũ Thị Huế, Lê Minh Phượng; Nghd.: Nguyễn Thị Thu Hương . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 60tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18424
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 30 Phân tích tình hình sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần dịch vụ vận tải và thương mại Transco năm 2009 / Nguyễn Thị Thu Hương; Nghd.: TS. Nguyễn Văn Sơn . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2010 . - 98 tr ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Tk 09158
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.6
 • 1 2
  Tìm thấy 31 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :