Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 13 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp tăng cường thu bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại BHXH tỉnh Quảng Ninh / Nguyễn Thị Yến; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 85tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03517
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Đánh giá kết quả thực hiện nghiệp vụ thanh toán quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam / Nguyễn Thị Yến; Nghd.: Ths Nguyễn Phong Nhã . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 64 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16232
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 3 Khảo sát lập bình đồ độ sâu tỷ lệ 1/2000 khu vực luồng Nam Triệu (Từ KM 14+400 đến cửa kênh Hà Nam) / Nguyễn Thị Yến; Nghd.: Nguyễn Xuân Thịnh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 161 tr.; 30 cm + 16 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 17164, PD/TK 17164
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 4 Lựa chọn các đơn chào hàng làm cơ sở cho việc kí kết hợp đồng vận chuyển tại công ty Cổ phần Vận tải biển VINASHIP / Nguyễn, Thị Yến; Nghd: Bùi Thanh Hải . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2014 . - 80tr. 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13006
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 5 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần công trình công cộng và xây dựng Hải Phòng / Nguyễn Thị Yến; Nghd.: Bùi Bá Khiêm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 84tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03609
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Nghiên cứu kỹ thuật chiếu sáng hiệu quả và tiết kiệm điện năng / Nguyễn Thị Yến; Nghd.: Trần Xuân Việt . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 68 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02150
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 7 Những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty bảo hiểm nhân thọ Hà Nội / Nguyễn Thị Yến;Nghd.:PGS.TS Phạm Văn Cương . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2002 . - 79 tr., 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00071
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 8 Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần TNG Việt năm 2014 / Nguyễn Thị Yến; Nghd.: Vũ Lê Ninh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 97tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15068
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 9 Phương pháp học tập siêu tốc = Quantum learning / Bobbi deporter, Mike Hernacki ; Nguyễn Thị Yến, Hiền Thu dịch . - Tái bản lần thứ 3. - H. : Lao động xã hội, 2012 . - 395tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 04006-PD/VV 04010
 • Chỉ số phân loại DDC: 153.1
 • 10 Thật đơn giản thuyết trình : Đừng chỉ thuyết trình giỏi hãy thuyết trình xuất chúng / Richard Hall ; Nguyễn Thị Yến dich . - Tái bản lần thứ 4. - H. : Lao động xã hội ; Công ty sách Alpha, 2017 . - 204tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06300, PD/VV 06301, PM/VV 04944, PM/VV 04945
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.452
 • 11 Thiết kế bản vẽ thi công cầu cảng tàu dầu 5000 DWT-Phú Hữu, Tỉnh Đồng Nai / Dương Quang Tiến, Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Bảo Sơn; Nghd.: Lê Thị Hương Giang . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 99tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18661
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 12 Thuyết trình / Richard Hall ; Nguyễn Thị Yến dịch . - H. : Lao động xã hội, 2013 . - 203tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 03996-PD/VV 04000
 • Chỉ số phân loại DDC: 302.2
 • 13 Xây dựng hệ thống quản lý hàng nhập về cảng Hải Phòng cho công ty DONGSUE LOGISTIC / Nguyễn Thị Yến; Nghd.: Ths Nguyễn Thế Cường . - Hải Phòng, Đại học Hàng hải, 2010 . - 68 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 10121
 • Chỉ số phân loại DDC: 005
 • 1
  Tìm thấy 13 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :