Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình thủy / Bùi Hải Hà, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thanh Huyền; Nghd.: Lê Thanh Phương . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 80 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17307
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 2 Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Trường cao đằng Hàng Hải I trong giai đoạn hiện nay / Nguyễn Thanh Huyền; Nghd.: TS Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 86 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02586
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Nghiên cứu các phương pháp tổng hợp xúc tác dị thể ứng dụng cho quá trình điều chế BIODIESEL từ nguồn mỡ động vật đã qua sử dụng / Trần Thanh Thảo, Vũ Đình Chung, Nguyễn Thanh Huyền, Đinh Thị Thu Huyền ; Nghd.: Phạm Thị Dương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 77tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18784
 • Chỉ số phân loại DDC: 665
 • 4 Pháp luật về quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng ở Việt Nam : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thanh Huyền . - H. : Chính trị quốc gia-sự thật, 2013 . - 250 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05523, PM/VV 04637
 • Chỉ số phân loại DDC: 346
 • 1
  Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :