Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 11 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Minh Vũ / Nguyễn Văn Hà ; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 88 tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03117
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Đỉnh gió hú / Emily Jane Bronte ; Nguyễn Văn Hà dịch . - H. : Văn học, 2018 . - 351tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 07125, PD/VT 07126, PM/VT 09541, PM/VT 09542
 • Chỉ số phân loại DDC: 823
 • 3 Lập quy trình công nghệ tàu hàng 22.500T tại công ty công nghiệp tàu thuỷ Bạch Đằng / Nguyễn Văn Hào; Nghd.: ThS. Hoàng Văn Thủy . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2010 . - 167 tr.; 30 cm + 11 BV
 • Thông tin xếp giá: Pd/BV 08162, Pd/tk 08162
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 4 Nghiên cứu hệ thống thông tin VSAT / Nguyễn Như Hùng, Nguyễn Văn Hàn, Lưu Thị Thủy ; Nghd.: Trương Thanh Bình . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 72tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17516
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.38
 • 5 Nghiên cứu sử dụng công nghệ phun phủ kim loại để phục hồi bề mặt áo bọc trục chân vịt tàu thủy tại Việt Nam / Nguyễn Văn Hà; Nghd.: TS. Quản Trọng Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 75 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01187
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 6 Thiết kế quy trình công nghệ lắp ráp hệ động lực tàu chở hàng 13500 tấn, lắp máy chính MAN B&W 6L35-MC6 / Nguyễn Văn Hà; Nghd.: Phạm Quốc Việt . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 85tr.; 30cm+ 06BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 14802, PD/TK 14802
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 7 Thiết kế tàu chở hàng container sức chở 724 TEU, tốc độ 17 hl chạy tuyến biển không hạn chế với sự hỗ trợ của phần mềm Autoship / Nguyễn Văn Hào; Nghd.: Lê Hồng Bang . - Hải phòng; Đại học Hàng hải; 2010 . - 214 tr. ; 30 cm. + 04 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 08431, PD/TK 08431
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 8 Thực trạng hoạt động xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang EU giai đoạn 2011 - 2016 và cơ hội, thách thức khi hiệp định EVFTA có hiệu lực / Phạm Thị Thu Hiền, Trần Minh Hiếu, Nguyễn Văn Hà; Nghd.: Nguyễn Thị Thúy Hồng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 83 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17269
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 9 Tổng quan về vi điều khiển, xây dựng robot bốc xếp hàng / Nguyễn Văn Hà; Nghd.: Nguyễn Văn Tiến . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 85tr. ; 30cm+ 06 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 14383, PD/TK 14383
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 10 Trang thiết bị điện tàu Victoria Leader.Đi sâu nghiên cứu hệ thống giám sát và điều khiển cân bằng tàu / Nguyễn Văn Hà; Nghd.: Ths Nguyễn Tiến Dũng . - Hải phòng; Đại học Hàng hải; 2010 . - 92 tr. ; 30 cm. + 06 BV +TBV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 08260, PD/TK 08260
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 11 Xây dựng hệ thống quản lý đào tạo và cấp chứng chỉ lái xe tại trường cao đẳng nghề giao thông vận tải trung ương II / Nguyễn Văn Hào; Nghd.: TS. Trần Thị Hương . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2013 . - 77 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12021
 • Chỉ số phân loại DDC: 005
 • 1
  Tìm thấy 11 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :