Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 61 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Cẩm nang thanh toán quốc tế bằng L/C/ Nguyễn Văn Tiến . - H. : Thống kê, 2008 . - 636 tr. ; 22 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 03118-Pd/vt 03122
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 2 Các phương pháp kỹ thuật chính trong truyền hình số mặt đất theo tiêu chuẩn DVB - T / Nguyễn Văn Tiến; Nghd.: ThS. Bùi Đình Thịnh . - Hải Phòng; Đại học Hàng hải; 2010 . - 62 tr. ; 30 cm + 05 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 08899, PD/TK 08899
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 3 Đo chỉ báo LCD góc bánh lái tàu thủy dùng vi điều khiển / Nguyễn Duy Hải; Nghd.: Nguyễn Văn Tiến . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 51tr. ; 30cm+ 04 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 14309, PD/TK 14309
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 4 Giáo trình kỹ thuật vi điều khiển / Trần Sinh Biên, Nguyễn Văn Tiến; Lưu Kim Thành hiệu đính . - Hải Phòng : NXB Hàng hải, 2019 . - 163tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PM/VT 10066, PM/VT 10067
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 5 Giáo trình quản trị ngân hàng thương mại / Nguyễn Văn Tiến . - H. : Thống kê, 2015 . - 726 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05613, PD/VV 05814, PM/VV 04659
 • Chỉ số phân loại DDC: 332.1
 • 6 Giáo trình tài chính quốc tế / Nguyễn Văn Tiến . - H. : Thống kê, 2012 . - 599 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05614, PD/VV 05816, PM/VV 04660
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 7 Giáo trình thanh toán quốc tế / Nguyễn Văn Tiến . - H. : Thống kê, 2008 . - 591tr. ; 22cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 03123-Pd/vt 03127
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 8 Khái quát về các bộ điều khiển số, xây dựng bộ điều khiển số cho động cơ DC Servo sử dụng FIO BOARD & RAPIDSTM32 BLOCKSET / Phạm Hùng; Nghd.: TS Trần Sinh Biên, Th.S Nguyễn Văn Tiến . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2013 . - 63 tr. ; 30 cm + 04 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 12094, PD/TK 12094
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 9 Khái quát về các phương pháp xác định tham số và xây dựng bộ điều khiển số cho động cơ một chiều / Hoàng Xuân Tùng; Nghd.: TS Trần Sinh Biên, Th.S Nguyễn Văn Tiến . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2013 . - 78 tr. ; 30 cm + 04 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 12095, PD/TK 12095
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 10 Lập QTCN tàu hàng rời 34.000 DWT tại công ty CNTT Phà Rừng / Nguyễn Văn Tiến; Nghd.: Đoàn Văn Tuyền . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 273tr. ; 30cm+ 10 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 14241, PD/TK 14241
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 11 Lập quy trình công nghệ cho tàu container 700 TEU tại Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Nam Triệu / Nguyễn Văn Tiến; Nghd.: Ths. Nguyễn Gia Thắng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2013 . - 187 tr. ; 30 cm + 12 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 11923, PD/TK 11923
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 12 Nghiên cứu cải tiến hệ thống điều chỉnh cỡ giấy tự động của máy in công nghiệp / Trần Mạnh Trung, Phạm Văn Đồng, Bùi Văn Toàn; Nghd.: Nguyễn Văn Tiến . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 56tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18235
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 13 Nghiên cứu chế tạo bộ nghịch lưu sóng sin / Đàm Khánh Ninh, Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Văn Tuân; Nghd.: Nguyễn Văn Tiến . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 61tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18239
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 14 Nghiên cứu chế tạo mô hình xe tự hành AGV / Lê Quang Hiếu, Nguyễn Văn Quyết, Phạm Anh Thanh; Nghd.: Nguyễn Văn Tiến . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 62 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18241
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 15 Nghiên cứu hệ thống sử dụng camera tự động phát hiện và bám theo đổi tượng chuyển động / Hoàng Xuân Bình, Nguyễn Văn Tiến . - 2012 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 32, tr.29-33
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 16 Nghiên cứu hoản cải bộ làm kín cổ trục của loại bơm AKH đang sử dụng trên tàu Trần Đại Nghĩa / Trương Văn Đạo, Nguyễn Văn Tiến . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 44 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00450
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 17 Nghiên cứu lập trình điều khiển, giám sát trên PC quá trình cấp phôi và kiểm tra phôi trong phòng thí nghiệm / Nguyễn Văn Tiến; Nghd.: Trần Anh Dũng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 74 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01802
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 18 Nghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển từ xa điện-khí nén cho động cơ diesel chính tàu Hoa Nam / Nguyễn Văn Tiến; Nghd.: Trương Văn Đạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 76 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01925
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 19 Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết độ tin cậy trong đánh giá an toàn đê quai lấn biển Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng / Nguyễn Văn Tiến; Nghd.: Phạm Văn Thứ . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 87 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01950
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 20 Nghiên cứu ứng dụng trí thông minh nhân tạo và Arduino điều khiển các thiết bị điện trong ngôi nhà thông minh / Nguyễn Văn Tiến, Hoàng Xuân Bình . - 2019 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 59, tr.63-66
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 21 Nghiên cứu và cải tiến hệ thống lọc bụi Nhà máy Xi măng Hải Phòng / Lê Xuân Đạt, Lê Huy Mạnh, Nguyễn Mạnh Trường; Nghd.: Nguyễn Văn Tiến . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 40tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18743
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 22 Nghiên cứu xây dựng hệ thống điều khiển quá trình phân loại sản phẩm trong phòng thí nghiệm. / Nguyễn Văn Tiến; Nghd.: PGS.TS. Trần Anh Dũng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2013 . - 65 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01776
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 23 Nghiên cứu xây dựng thiết bị đo ảo ứng dụng phần mềm Labview / Trịnh Trung Hiếu; Nghd.: Trần Sinh Biên, Nguyễn Văn Tiến . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 62 tr. ; 30 cm. + 05 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 13645, PD/TK 13645
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 24 Nghiên cứu xử lý ảnh trên máy tính nhúng để xây dựng hệ thống giám sát chuyển động của đối tượng / Nguyễn Văn Tiến; Nghd.: PGS.TS.Hoàng Xuân Bình . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2012 . - 92 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01405
 • Chỉ số phân loại DDC: 670.42
 • 25 Nghiên cứu, ứng dụng GPS trong hệ thống quản lý phương tiện giao thông / Đào Văn Đại; Nghd.: Trần Sinh Biên, Nguyễn Văn Tiến . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 91tr. ; 30 cm + 06 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 13639, PD/TK 13639
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 26 Nguồn lợi thảm cỏ biển Việt nam / Nguyễn Văn Tiến . - H. : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2013 . - 346tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 03946
 • Chỉ số phân loại DDC: 333.9
 • 27 Quy trình vận hành, bảo dưỡng và cách khắc phục một số sự cố đối với máy lọc dầu ly tâm SJ của Hãng MITSHUBISI / Lê Đình Dũng, Bùi Nhu Quỳnh, Trần Hồng Quân, Phạm Văn Nguyên, Phạm Đức Thưởng ; Nghd.: Nguyễn Văn Tiến . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 68tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18851
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 28 Thiết kế bản vẽ thi công chỉnh trị đoạn cạn Km 50 + 700 sông Yên Mô - Ninh Bình / Nguyễn Văn Tiến; Nghd.: Hà Xuân Chuẩn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 133tr. ; 30cm 18BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 14063, PD/TK 14063
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 29 Thiết kế bản vẽ thi công chỉnh trị đoạn cạn Phà Rừng - Sông Bạch Đằng / Nguyễn Văn Tiến; Nghd.: PGS.TS. Hà Xuân Chuẩn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2012 . - 157 tr. ; 30 cm + 18 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 11016, PD/TK 11016
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 30 Thiết kế bản vẽ thi công chung cư Thành Tín-Bắc Ninh / Nguyễn Văn Tiến; Nghd.: Nguyễn Xuân Lộc, Đào Văn Tuấn . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 247 tr. ; 30 cm + 17 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 15738, PD/TK 15738
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 1 2 3
  Tìm thấy 61 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :