Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 11 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Bể tự hoại và bể tự hoại cải tiến / Nguyễn Việt Anh . - H : Xây dựng, 2013 . - 156 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 03701-PD/VT 03705
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 2 Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng thủy lợi Hải Phòng / Nguyễn Việt Anh; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 96 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02039
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Các lưu ý đối với đội tàu Việt Nam nhằm đáp ứng quy trình kiểm tra PSC theo MLC - 2006 / Trần Nguyễn Việt Anh; Nghd.: Lê Văn Kiệt . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 40tr. ; 30 cm + 01CD
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13804
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 4 Lập kế hoạch khai thác tàu chuyến cho đội tàu của công ty cổ phần vận tải và thương mại quốc tế (ITC) quý III năm 2018 / Hoàng Thị Quỳnh, Nguyễn Việt Anh, Tăng Thị Mai Phương; Nghd.: Nguyễn Thị Mai Anh . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 71tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17926
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 5 Lập kế hoạch lắp ráp hệ động lực tàu công tác vỏ nhôm lắp động cơ MD196TI / Nguyễn Việt Anh; Nghd.: Lê Viết Lượng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 82tr. ; 30cm+ 06 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 14129, PD/TK 14129
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 6 Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện địa chất đến lựa chọn kết cấu và tính toán công trình bến bệ cọc cao / Nguyễn Việt Anh; Nghd.: TS. Nguyễn Văn Ngọc . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2009 . - 108 tr. ; 30 cm + 01 tón tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00828
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 7 Tác động của cảng Green port tới hoạt động logistics và kinh doanh dịch vụ logistics của công ty cổ phần container Việt Nam / Nguyễn Việt Anh, Phạm Thị Thu Thảo, Bùi Thị Tính; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng; Đại học Hàng hải Việt nam, 2018 . - 74tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18009
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 8 Thiết kế bản vẽ thi công công trình bến cảng Hải Ninh giai đoạn 2 / Nguyễn Việt Anh; Nghd.: Nguyễn Văn Ngọc . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 84 tr.; 30 cm + 20 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 16950, PD/TK 16950
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 9 Thiết kế hệ thống động lực tàu Container 710 TEU, lắp máy MAK 7M43C / Nguyễn Huy Hoàng; Nghd.: Nguyễn Việt Anh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 82 tr.; 30 cm + 07 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 16999, PD/TK 16999
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 10 Thiết kế hệ thống động lực tàu dầu 14000 DWT / Nguyễn Xuân Bách; Nghd.: Nguyễn Việt Anh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 124 tr.; 30 cm + 06 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 17013, PD/TK 17013
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 11 Thiết kế quy trình công nghệ lắp ráp hệ động lực tàu chở hàng khô 3100T, máy chính 8NVD48A-1U / Nguyễn Việt Anh; Nghd.:ThS. Phạm Quốc Việt . - Hải phòng; Đại học Hàng hải; 2010 . - 106 tr. ; 30 cm. + 06 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 08328, PD/TK 08328
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.4
 • 1
  Tìm thấy 11 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :