Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 5 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp vận tải container bằng đường bộ ngoài quốc doanh tại Hải Phòng / Nguyễn Đình Chung;Nghd.:TS.Đặng Văn Hưng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 1999 . - 71 tr., 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00053
 • 2 Nghiên cứu năng lượng đường truyền của hệ thống vệ tinh Vinasat I / Nguyễn Đình Chung; Nghd.: Vũ Đức Lập . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 68 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02143
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 3 Thiết kế bản vẽ thi công chung cư Sơn Hải - Thành phố Hồ Chí Minh. / Nguyễn Đình Chung; Nghd.: Lê Văn Cường, Vũ Thị Khánh Chi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt nam, 2015 . - 227 tr. ; 30 cm + 15BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 14794, PD/TK 14794
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 4 Thiết kế chế tạo thử kit thực hành điều khiển PID số cho động cơ DC kết nối máy tính phục vụ giảng dạy kỹ thuật / Nguyễn Đình Chung; Nghd.: TS. Nguyễn Tiến Ban . - Hải phòng: Đại học Hàng hải, 2012 . - 116 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01218
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 5 Xây dựng định mức kỹ thuật sửa chữa động cơ 9H25/33P cấp trung tu / Nguyễn Đình Chung; Nghd.: Ths. Đặng Khánh Ngọc . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2013 . - 117 tr. ; 30 cm + 6 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 11412, PD/TK 11412
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 1
  Tìm thấy 5 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :