Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Bài tập kinh tế học vi mô / Nguyễn Đại Thắng . - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2012 . - 167tr. ; 24cm
  • Thông tin xếp giá: PD/VT 06318, PM/VT 08583
  • Chỉ số phân loại DDC: 338.5
  • 2 Giáo trình kinh tế học vi mô: Dành cho khối kinh tế các trường kỹ thuật / Nguyễn Đại Thắng . - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2011 . - 203 tr. ; 24 cm
  • Thông tin xếp giá: PD/VT 04817, PD/VT 04818, PM/VT 06674-PM/VT 06676
  • Chỉ số phân loại DDC: 338.5
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :