Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Kiểm soát chất lượng không khí bên trong công trình / Nguyễn Đức Lượng . - H.: Xây dựng, 2018 . - 172tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06202, PD/VT 06203, PM/VT 09219-PM/VT 09221
 • Chỉ số phân loại DDC: 696
 • 2 Kiểm soát chất lượng không khí bên trong công trình / Nguyễn Đức Lượng . - H. : Xây dựng, 2018 . - 378tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06059, PD/VV 06060, PM/VV 04808, PM/VV 04809
 • Chỉ số phân loại DDC: 696
 • 3 Quản lý chất thải và biến đổi khí hậu / Phạm Tuấn Hùng (c.b); Đỗ Tiến Anh, Nguyễn Đức Lượng, Ứng Thị Thúy Hà, .. . - H. : Xây dựng, 2017 . - 155tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06442, PM/VT 08785, PM/VT 08786
 • Chỉ số phân loại DDC: 363.7
 • 4 Trang thiết bị điện tàu hàng 34.000 DWT. Đi sâu nghiên cứu hệ thống điều khiển tự động nồi hơi / Nguyễn Đức Lượng; Nghd.: Th.S Đỗ Văn A . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2013 . - 73tr.; 30 cm.; 05 bản vẽ+ TBV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 11956, PD/TK 11956
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 1
  Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :