Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Đánh giá chất lượng dịch vụ Logistics tại Công ty TNG / Hoàng Văn Đạt, Trần Đại Nhân, Nguyễn Cường Thịnh; Nghd.: Nguyễn Bích Ngọc . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 42tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18450
 • Chỉ số phân loại DDC: 388
 • 2 Thiết kế kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1: 2000 khu vực Tứ Kỳ Hải Dương / Nguyễn Cường Thịnh; Nghd.: Lê Sỹ Xinh . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 236tr. ; 30cm 12 bản vẽ
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 14013, PD/TK 14013
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 3 Tổ chức thực hiện hoạt động Logistics vận tải đường bộ tại Công ty TNHH Toàn cầu Khải Minh / Nguyễn Cường Thịnh, Bùi Thị Như Hương, Phạm Thị Thạch Thảo; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 59tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18458
 • Chỉ số phân loại DDC: 388
 • 1
  Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :