Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 200 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3 4 5 6 7
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Kho vận Tân Cảng đến năm 2025 / Lê Bảo Huy ; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 102tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03884
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Biện pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước Kho bạc nhà nước Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh / Nguyễn Đăng Linh ; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 110tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03309
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý chi bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm Xã hội thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh / Đỗ Thị Hạnh Nguyên; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 104tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03687
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch tại huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng / Lê Hồng Minh; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 90 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02062
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân tại chi cục thuế huyện An Lão / Đỗ Văn Hưng; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 86tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03611
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại cục thuế TP Hải Phòng / Nguyễn Thị Phương Hà ; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 83tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03881
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại Kho bạc nhà nước Uông Bí / Nguyễn Bích Đào ; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 86tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03308
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu xây lắp của công ty cổ phần cảng Hải Phòng / Vũ Văn Hợi; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 77 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02031
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 9 Biện pháp hoàn thiện hoạt động khai thác đội tàu hàng rời của công ty TNHH thương mại Nguyên Phúc / Nguyễn Hoài Anh; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 90 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02018
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 10 Biện pháp hoàn thiện quản lý tài chính công quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng / Nguyễn Thị Nguyên Hương; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 78 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02046
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 11 Biện pháp hoàn thiện quản trị nhân sự tại công ty cổ phần dịch vụ và thương mại đầu tư Thái Anh / Nguyễn Thị Phương Mai; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 72 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02033
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 12 Biện pháp huy động vốn đầu tư dự án mặt bằng kinh doanh của công ty TNHH tiếp vận Nam Phát / Trần Thị Hương Lan; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 75 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02093
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 13 Biện pháp mở rộng sản phẩm cho vay mua ô tô đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam-chi nhánh Móng Cái / Đỗ Đức Ninh; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 93tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03808
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 14 Biện pháp mở rộng thị trường kinh doanh Bảo hiểm phi nhân thọ tại Công ty TNHH MTV Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam ( Bảo hiểm Vietinbank) / Nguyễn Văn Thẫm; Nghd.: PGS.TS Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 78 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02533
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 15 Biện pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm giày da của Công ty TNHH Seething Việt Nam / Nguyễn Thị Hồng Anh ; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 59tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03128
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 16 Biện pháp nâng cao chất lượng cán bộ công chức tại ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền, giai đoạn 2016-2020 / Nguyễn Hồng Đại; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 58 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02425
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 17 Biện pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản nội thành hệ thống kho bạc nhà nước / Đàm Thị Hoa; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 93tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03527
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 18 Biện pháp nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex chi nhánh Quảng Ninh / Nguyễn Đức Minh; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 78tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02764
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 19 Biện pháp nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Agribank chi nhánh huyện Kim Thành, Hải Dương / Phạm Đình Long; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 79tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03752
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 20 Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Quảng Ninh / Nguyễn Xuân Huy ; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 92tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03312
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 21 Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận trong vận tải đa phương thức của phòng đại lý và logictics (Vosal) trực thuộc công ty cổ phần vận tải biển Việt nam (Vosco) / Nguyễn Trọng Thành; Nghd.: TS. Nguyễn Hồng Vân . - Hải Phòng; Đại học Hàng hải; 2008 . - 84 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 07300
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 22 Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của cảng Tân Vũ-công ty cổ phần cảng Hải Phòng / Tạ Văn Điệt; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 69 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02012
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 23 Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Bia rượu Hà Nội - Hải Phòng / Hoàng Thị Thái; Nghd.: PGS.TS Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 73 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02536
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 24 Biện pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn của Ngân hàng Agribank nam Cẩm Phả / Nguyễn Thị Hồng ; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 89tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03203
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 25 Biện pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á - Chi nhánh Hải Phòng / Đỗ Thị Hồng Xuyến; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 79 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02321
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 26 Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ xuất khẩu của công ty TNHH xuất nhập khẩu Cường Thịnh / Đỗ Thị Thu Hà; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 81 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02011
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 27 Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Viễn thông Quảng Ninh / Nguyễn Văn Hiếu; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 73tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02778
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 28 Biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Công ty TNHH Yougone Nam Định / Trần Anh Tú ; Nghd. : Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 80tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03780
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 29 Biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Total Gas Hải Phòng / Hoàng Thị Ngọc Ánh; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 86 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02085
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 30 Biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Hòa Bình / Phạm Việt Anh; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 66 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02103
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 1 2 3 4 5 6 7
  Tìm thấy 200 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :