Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 225 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3 4 5 6 7 8
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Assessment on business operation of bonded warehouse tradimexco / Nguyen Thu Nga; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 50tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18133
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 2 Biện pháp đẩy mạnh công tác thu hồi nợ đọng và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn thành phố Hải Phòng, giai đoạn 2017-2021 / Ngô Thanh Tùng; Nghd.; Nguyễn Hữu Hùng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 94tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03101
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần bia Hà nội-Hải Phòng / Lã Thị Như Trang; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 71 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02065
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Biện pháp giảm chi phí dịch vụ Logistics của công ty TNHH APL Logistics (Việt Nam) / Dương Thị Hoài Nhung; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 90 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02016
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại bệnh viện phụ sản Hải Dương / Bùi Anh Hoài; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 74 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02105
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Trường Cao đẳng Hàng hải I Hải Phòng / Phạm Thị Huệ; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 82tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03229
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Biện pháp hoàn thiện công tác truy thu thuế đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại chi cục hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực II / Đinh Thị Thảo; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 62 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02047
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Biện pháp nâng cao chất lượng cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Hải Phòng / Trương Đức Chính; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2016 . - 89 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02311
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 9 Biện pháp nâng cao chất lượng công chức làm công tác văn hóa tại các đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng / Nguyễn Thị Thu Hà; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 82 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02066
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 10 Biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công tại ủy ban nhân dân huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh / Phạm Thanh Toàn; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 99tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03501
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 11 Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tạm nhập, tái xuất tại công ty cổ phần thương mại xây dựng 5 Hải Phòng / Phạm Ngọc Hiển; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2017 . - 67tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03220
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 12 Biện pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thông Việt Nam - Chi nhánh Quận Hồng Bàng / Đặng Thị Ngọc Thủy; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2016 . - 64 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02327
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 13 Biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu của công ty vận tải biển Vinalines giai đoạn 2016-2020 / Nguyễn Cảnh Nhật; Nghd.: TS Nguyễn Hữu Hùng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2016 . - 65 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02553
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 14 Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH du thuyền Bhaya / Phạm Thị Chang ; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 67tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03364
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 15 Biện pháp phát triển dịch vụ du lịch quận Đồ Sơn đến năm 2020 / Hoàng Gia Đông; Nghd.: TS. Nguyễn Hữu Hùng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2016 . - 83 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02544
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 16 Biện pháp phát triển dịch vụ đại lý tàu của chi nhánh FALCON Hải Phòng / Đỗ Duy Anh; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2016 . - 73 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02433
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 17 Biện pháp phát triển nguồn nhân lực cao Công ty TNHH Vật liệu Nam châm SHIN - ETSU Việt Nam / Nguyễn Thị Hà; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 100tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02739
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 18 Biện pháp phát triển trung tâm công nghệ thông tin lưu trữ tài nguyên môi trường tỉnh Bình Dương / Đặng Bá Tịnh; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2017 . - 67tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03157
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 19 Biện pháp tăng cường công tác huy động vốn của ngân hàng TMCP Đại Dương chi nhánh Hải Phòng / Nguyễn Thị Vân Anh; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2016 . - 65 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02640
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 20 Biện pháp tăng cường công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản tại Kho bạc Nhà nước An Lão / Lê Thị Kim Ánh; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 82tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02947
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 21 Biện pháp tăng cường công tác quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn phường An Biên, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng / Nguyễn Thị Phương Dung; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2016 . - 72 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02606
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 22 Biện pháp tăng cường quản lý chống gian lận thương mại tại chi cục hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực III / Lê Thị Thành; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2017 . - 55tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03221
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 23 Các biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả khai thác tàu chuyến của công ty vận tải biển Đông Long / Vũ Thị Hòa; Nghd.: TS. Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải, 2012 . - 76 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 11275
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 24 Các biện pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần du lịch và thương mại vận tải Hải Bình. / Trần Ngọc Thu; Nghd.: TS Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 69 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01677
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 25 Các biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả tổ chức quản lý vận tải của công ty cổ phần vật tư nông sản / Nguyễn Thị Ngọc Hân; Nghd.: TS. Nguyễn Hữu Hùng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2010 . - 71 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01051
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 26 Các biện pháp hoàn thiện công tác quản lý thuyền viên tại Việt Nam / Nguyễn Thị Thu Trang;Nghd.: TS Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng.: Đại học Hàng hải; 2010
 • Thông tin xếp giá: Pd/Tk 09170
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.5
 • 27 Các biện pháp nâng cao hiệu quả đầu tư về vận tải container cho đội tàu container của Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam / Vũ Đức Trung; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 58tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02685
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 28 Các biện pháp nâng cao hiệu quả việc cho vay vốn trong ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thương tín - chi nhánh Hồng Bàng / Đinh Như Duy; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 96tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02641
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 29 Các biện pháp phát triển nguồn nhân lực cho trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Thực phẩm / Lương Thị Thu Lê; Nghd.; TS Nguyễn Hữu Hùng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2016 . - 70 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02529
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 30 Các biện pháp tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng tại Cơ quan Ban Nội chính Thành ủy Hải Phòng / Nguyễn Duy Đức; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 95tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02746
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 1 2 3 4 5 6 7 8
  Tìm thấy 225 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :