Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 7 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Giáo trình lý thuyết tài chính - tiền tệ / Nguyễn Hữu Tài chủ biên . - H. : Đại học Kinh tế quốc dân, 2007 . - 295tr. ; 21cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 332.4
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/Vbook/Gi%C3%A1o%20tr%C3%ACnh%20l%C3%BD%20thuy%E1%BA%BFt%20t%C3%A0i%20ch%C3%ADnh%20ti%E1%BB%81n%20t%E1%BB%87%202007.pdf
 • 2 Giáo trình lý thuyết tài chính - tiền tệ / Nguyễn Hữu Tài chủ biên . - H. : Thống kê, 2002 . - 325tr. ; 21cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 332.4
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/Vbook/Gi%C3%A1o%20tr%C3%ACnh%20l%C3%BD%20thuy%E1%BA%BFt%20t%C3%A0i%20ch%C3%ADnh%20ti%E1%BB%81n%20t%E1%BB%87%202002.pdf
 • 3 Giáo trình lý thuyết tài chính - tiền tệ / Nguyễn Hữu Tài chủ biên . - Tái bản lần thứ 10. - H. : Kinh tế quốc dân, 2012 . - 293 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05815
 • Chỉ số phân loại DDC: 332.4
 • 4 Giáo trình lý thuyết tài chính - tiền tệ / Nguyễn Hữu Tài chủ biên . - Tái bản lần thứ 10, có sửa đổi bổ sung. - H. : Đại học Kinh tế quốc dân, 2012 . - 295tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 04593, PD/VV 04594, PD/VV 05617, PM/VV 04320-PM/VV 04322, PM/VV 04663
 • Chỉ số phân loại DDC: 332.4
 • 5 Nghiên cứu thiết lập hệ thống bảo đảm an toàn Hàng hải khu vực quần đảo Trường Sa / Nguyễn Hữu Tài; Nghd.: PGS TS. Lê Đức Toàn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2006 . - 62 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00520
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 6 Xây dựng cơ sở dữ liệu địa hình tỷ lệ 1:10.000 quận Hồng Bàng-Thành phố Hải Phòng / Nguyễn Hữu Tài; Nghd.: Nguyễn Thị Hồng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 82tr.; 30cm+ 16 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 14633, PD/TK 14633
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 7 Xây dựng phần mềm thu thập và lưu trữ dữ liệu từ PLC Mitsubishi bằng phần mềm Visual Studio / Nguyễn Hữu Tài, Đoàn Văn Dũng, Nguyễn Việt Vỹ; Nghd. Trần Tiến Lương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 43 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18252
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 1
  Tìm thấy 7 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :