Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 12 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 7 bước đến thành công = Give yourself a chance - The seven steps to success / Gordon Byron ; Nguyễn Hiến Lê dịch . - TP. HCM. : Văn hóa Nghệ thuật, 2017 . - 178tr. ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06805, PD/VV 06806, PM/VV 05183
 • Chỉ số phân loại DDC: 650.1
 • 2 Bài học của lịch sử / Will Durant, Ariel Durant ; Nguyễn Hiến Lê dịch . - TP. HCM : Tổng Hợp TP. Hồ Chí Minh, 2016 . - 201tr. ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06821, PD/VV 06822, PM/VV 05165
 • Chỉ số phân loại DDC: 901
 • 3 Bài học Israel / Nguyễn Hiến Lê . - HCM. : Tổng Hợp TP. Hồ Chí Minh, 2017 . - 329tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06894, PD/VV 06895, PM/VV 05184
 • Chỉ số phân loại DDC: 305.892
 • 4 Cách xử thế của người nay : Winning your way with people / K.C. Ingram ; Nguyễn Hiến Lê dịch . - H. : Văn hóa thông tin, 2013 . - 332tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06725, PD/VV 06726, PM/VV 05080
 • Chỉ số phân loại DDC: 131
 • 5 Con đường lập thân / W.J. Ennever ; Nguyễn Hiến Lê dịch . - Tp.HCM : Tổng Hợp TP. Hồ Chí Minh, 2015 . - 230tr. ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06629, PD/VV 06630, PM/VV 05028
 • Chỉ số phân loại DDC: 158.1
 • 6 Kim chỉ nam của học sinh / Nguyễn Hiến Lê . - TP. HCM : Tổng Hợp TP. Hồ Chí Minh, 2016 . - 227tr. ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06807, PD/VV 06808, PM/VV 05120
 • Chỉ số phân loại DDC: 371.8
 • 7 Lợi mỗi ngày được một giờ : How to again an extra hour every day / Ray Josephs ; Nguyễn Hiến Lê dịch . - H. : NXB. Văn hóa Thông tin, 2013 . - 216tr. ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06866, PD/VV 06867
 • Chỉ số phân loại DDC: 158.1
 • 8 Luyện lý trí / Nguyễn Hiến Lê . - Tp.HCM : Văn hóa Nghệ thuật, 2017 . - 206tr. ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06505, PD/VV 06506
 • Chỉ số phân loại DDC: 153.4
 • 9 Tổ chức công việc làm ăn : Kim chỉ nam của nhà Doanh nghiệp / Nguyễn Hiến Lê . - HCM. : Văn hóa Thông tin, 2014 . - 269tr. ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06888, PD/VV 06889, PM/VV 05181
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.4
 • 10 Tổ chức công việc theo khoa học / Nguyễn Hiến Lê . - H. : Văn hóa thông tin, 2015 . - 323tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06683, PD/VV 06684, PM/VV 05115
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.4
 • 11 Tự học : Một nhu cầu thời đại / Nguyễn Hiến Lê . - HCM. : Văn hóa Thông tin, 2014 . - 277tr. ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06503, PD/VV 06504, PM/VV 05182
 • Chỉ số phân loại DDC: 371.3
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/V-book/PDVV%2006503-04%20-%20Tu-hoc-mot-nhu-cau-thoi-dai-nguyen-hien-le.pdf
 • 12 Ý chí sắt đá / Nguyễn Hiến Lê . - H. : Văn hóa Thông tin, 2013 . - 250tr. ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06901, PD/VV 06902
 • Chỉ số phân loại DDC: 153.8
 • 1
  Tìm thấy 12 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :