Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 31 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng / Vũ Đình Linh; Nghd.: Nguyễn Hoài Nam . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 72tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03138
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với các doanh nghiệp xây lắp tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng / Nguyễn Hoài Nam; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 86 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02355
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa chi cục hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ với kho bạc nhà nước Ngô Quyền và các ngân hàng thương mại trong việc thu thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu / Hoàng Thu Trang; Nghd.: Nguyễn Hoài Nam . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 78 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02096
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Biện pháp quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) - Chi nhánh Quảng Ninh / Nguyễn Bá Dũng; Nghd.: Nguyễn Hoài Nam . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 76tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02847
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Hoàn thiện công tác quản lý các dự án bảo trì đường bộ trên địa bàn thành phố Hải Phòng / Mai Biên Thùy; Nghd.: Nguyễn Hoài Nam . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 77tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02846
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Hoàn thiện công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng tại Ban quản lý dự án Giao thông đường thủy, đường bộ Hải Phòng / Vũ Văn Tuấn; Nghd.: Nguyễn Hoài Nam . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 76tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02830
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương / Đoàn Thị Kim Tuyến; Nghd.: Nguyễn Hoài Nam . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 79tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03786
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng tại Agribank chi nhánh huyện Kinh Môn Hải Dương / Chu Thị Thu Hương; Nghd.: Nguyễn Hoài Nam . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02248
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 9 Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Công ty Cổ phần Lai dắt và Vận tải cảng Hải Phòng / Đoàn Thế Công; Nghd.: Nguyễn Hoài Nam . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 75tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02789
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 10 Khai thác máy xây dựng/ Nguyễn Hoài Nam; Trần Văn Tuấn chủ biên . - H.: Giáo dục, 1998 . - 335 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02260, Pd/vv 02261, Pm/vv 01822-Pm/vv 01824
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.225
 • 11 Một số biện pháp hoàn thiện các tiêu chí về kinh tế và tổ chức sản xuất đạt tiêu chuẩn nông thôn mới tại Xã Phước Tỉnh, Huyện Long Điền, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu / Trần Công Thịnh; Nghd.: Nguyễn Hoài Nam . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 77tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03989
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 12 Một số biện pháp hoàn thiện công tác giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng / Nguyễn Thu Hà; Nghd.: Nguyễn Hoài Nam . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 74 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02615
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 13 Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Hải Dương / Phạm Thị Ngọc Gấm; Nghd.: Nguyễn Hoài Nam . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 94tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03673
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 14 Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nhân lực tại Công ty Cổ phần Bao bì bia rượu nước giải khát / Bùi Quang Anh ; Nghd.: Nguyễn Hoài Nam . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 79tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03266
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 15 Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nhân lực tại Công ty vận chuyển khí Đông Nam Bộ / Lê Thị Thúy Hà ; Nghd.: Nguyễn Hoài Nam . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 119tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03852
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 16 Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam / Phạm Thị Hạnh; Nghd.: Nguyễn Hoài Nam . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 75tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03941
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 17 Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý quan hệ khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Bắc Á - chi nhánh Quảng Ninh / Bùi Quốc Hưng ; Nghd.: Nguyễn Hoài Nam . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 93tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03824
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 18 Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý quan hệ khách hàng tại công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC / Lê Xuân Cảnh; Nghd.: Nguyễn Hoài Nam . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 82tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03371
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 19 Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Đông Hải Phòng / Hà Thị Kim Thoa; Nghd.: Nguyễn Hoài Nam . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 84tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02795
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 20 Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý thẻ tín dụng quốc tế tại ngân hàng TMCP công thương chi nhánh Lê Chân / Vũ Thanh Vân; Nghd.: Nguyễn Hoài Nam . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 77tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03487
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 21 Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý tiền lương tại Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship / Phạm Hồng Liên ; Nghd.: Nguyễn Hoài Nam . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 56tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03172
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 22 Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương / Vũ Chí Phương; Nghd.: Nguyễn Hoài Nam . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 80tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03677
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 23 Một số biện pháp hoàn thiện quản lý đầu tư từ ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố Hạ Long / Dương Thị Thu Hương; Nghd. : Nguyễn Hữu Hùng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 91tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03056
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 24 Một số biện pháp hoàn thiện quản trị nhân lực tại công ty TNHH MTV đường bộ / Vũ Huyền Phương; Nghd.: Nguyễn Hoài Nam . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 81 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02434
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 25 Một số biện pháp hoàn thiện thực hiện nhiệm vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải tại tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc / Lê Thị Minh Thu; Nghd.: Nguyễn Hoài Nam . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 67 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02112
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 26 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH kết cấu thép và xây dựng Yến Huy / Phạm Thị Ngân; Nghd.: Nguyễn Hoài Nam . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 71tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03535
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 27 Một số biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP phát triển thành phố Hồ Chí Minh(HD Bank) / Phạm Thu Thảo; Nghd.: Nguyễn Hoài Nam . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 70tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03439
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 28 Một số biện pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hải Dương / Phạm Vĩnh Mạnh; Nghd.: Nguyễn Hoài Nam . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 79tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03833
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 29 Một số biện pháp phát triển tín dụng tại ngân hàng TM TNHH MTV dầu khí toàn cầu chi nhánh Hải Phòng / Nguyễn Đăng Toàn; Nghd.: Nguyễn Hoài Nam . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 98tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03325
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 30 Một số giải pháp hoàn thiện chiến lược kinh doanh tại Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng giai đoạn 2017 - 2020 / Đặng Trinh Thành; Nghd. : Nguyễn Hoài Nam . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 77tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03035
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 1 2
  Tìm thấy 31 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :