Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 45 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm bia Sài Gòn tại công ty cổ phần thương mại bia Sài Gòn Đông Bắc / Hoàng Thị Huyền; Nghd.: Nguyễn Hoàng Tiệm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 104tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03151
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Biện pháp hoàn thiện công tác đấu thầu mua sắm hàng hóa bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại Trung tâm tư vấn và dịch vụ tài chính Hải Dương / Bùi Minh Thương ; Nghd.: Nguyễn Hoàng Tiệm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 109tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03853
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh Hồng Bàng / Hoàng Thị Mai Anh; Nghd.: Nguyễn Hoàng Tiệm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 71tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02773
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng khách hàng cá nhân tại Agribank Chi nhánh Huyện Kim Thành / Trương Thành Trung; Nghd.: Nguyễn Hoàng Tiệm . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 64tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03037
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Hải Phòng / Nguyễn Quang Lâm; Nghd.: PGS.TS Nguyễn Hoàng Tiệm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 67 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02560
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng / Đàm Thị Thanh Huyền; Nghd.: Nguyễn Hoàng Tiệm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 64tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02695
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Biện pháp nâng cao hiệu quả quản trị tài chính tại công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đa Độ / Đỗ Thị Khánh Hòa; Nghd.: Nguyễn Hoàng Tiệm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 82 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02106
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch / Lê Văn Tùng; Nghd.: Nguyễn Hoàng Tiệm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 83 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02040
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 9 Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH MTV nhiên liệu hàng không Việt Nam (SKYEC) / Phạm Đức Trung; Nghd.: Nguyễn Hoàng Tiệm . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 81tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03952
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 10 Biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng của chi nhánh Công ty TNHH MTV Duyên Hải - Xí nghiệp 7 / Lê Quang Tư; Nghd.: Nguyễn Hoàng Tiệm . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 67tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02943
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 11 Các biện pháp tăng cường an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2017 - 2020 / Bùi Thị Minh Hiếu; Nghd.: Nguyễn Hoàng Tiệm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 78tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02697
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 12 Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại công ty cổ phần xây dựng số 9 Hải Phòng / Nguyễn Thị Thu Hiên; Nghd.: Nguyễn Hoàng Tiệm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 78 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02300
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 13 Hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Quốc tế CNC / Nguyễn Thị Huệ; Nghd.: Nguyễn Hoàng Tiệm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 75tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02738
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 14 Hoàn thiện thẩm định tài chính dự án tại ngân hàng TMCP An Bình Chi nhánh Hải Phòng / Ngô Mạnh Cường; Nghd.: Nguyễn Hoàng Tiệm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 79tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02711
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 15 Một số biện pháp cơ bản hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 tại tổng công ty CNTT Bạch Đằng. / Vũ Thị Hà; Nghd.: PGS.TS.Nguyễn Hoàng Tiệm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2013 . - 86 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01579
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 16 Một số biện pháp cơ bản nâng cao chất lượng dịch vụ tại chi nhánh cảng Tân Vũ, Công ty cổ phần cảng Hải Phòng / Đặng Kim Anh Tú; Nghd.: Nguyễn Hoàng Tiệm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 95 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02607
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 17 Một số biện pháp cơ bản nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hải Phòng. / Nguyễn Ngọc Hòa; Nghd.: PGS.TS Nguyễn Hoàng Tiệm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2013 . - 90 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01585
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 18 Một số biện pháp cơ bản nâng cao khả năng thông qua của công ty TNHH MTV cảng Hải Phòng. / Nguyễn Vân Khánh; Nghd.:PGS.TS.Nguyễn Hoàng Tiệm . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2013 . - 82 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01565
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 19 Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực của công ty cổ phần xây dựng số 12 / Phạm Thị Khuyên; Nghd.: Nguyễn Hoàng Tiệm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 86 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01973
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 20 Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại trường cao đẳng nghề GTVT Trung ương II / Phạm Thị Mai Anh; Nghd.: Nguyễn Hoàng Tiệm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 100 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02363
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 21 Một số biện pháp hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật đối với các loại sản phẩm, dịch vụ nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc / Lưu Văn Lương; Nghd.: Nguyễn Hoàng Tiệm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 72tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03665
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 22 Một số biện pháp hoàn thiện nghiệp vụ giám định hàng hóa vận chuyển bằng đường biển của công ty TNHH giám định toàn cầu / Lê Văn Tình; Nghd.: Nguyễn Hoàng Tiệm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 69 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02302
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 23 Một số biện pháp hoàn thiện quản lý thu thuế theo cơ chế tự khai, tự nộp thuế tại chi cục thuế huyện Kinh Môn-Hải Dương / Hoàng Văn Cường; Nghd.: Nguyễn Hoàng Tiệm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 88 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02109
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 24 Một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức thuộc sở giáo dục và đào tạo Tỉnh Hải Dương / Nguyễn Hữu Tuấn; Nghd.: Nguyễn Hoàng Tiệm . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 79tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03915
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 25 Một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương / Nguyễn Thị Hiển; Nghd.: Nguyễn Hoàng Tiệm . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 90tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03380
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 26 Một số biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Agribank chi nhánh Thành phố Hải Dương / Nguyễn Ngọc Hà; Nghd.: Nguyễn Hoàng Tiệm . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 85tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03038
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 27 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương / Nguyễn Thị Hiệu; Nghd.: Nguyễn Hoàng Tiệm . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 102tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03381
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 28 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn của huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương / Nguyễn Bảo Trung; Nghd.: Nguyễn Hoàng Tiệm . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 89tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03374
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 29 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị nhân sự tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Bạch Đằng / Nguyễn Hoàng Tuấn; Nghd.: Nguyễn Hoàng Tiệm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 77 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02299
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 30 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Kim Thành Hải Dương giai đoạn 2017-2021 / Nguyễn Như Huy; Nghd.: Nguyễn Hoàng Tiệm . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 77tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03040
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 1 2
  Tìm thấy 45 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :