Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Giáo trình kế toán quản trị / Nguyễn Hoản, Hoàng Đình Hương . - H.: Xây dựng, 2018 . - 444tr. ; 27cm
  • Thông tin xếp giá: PD/VT 06206, PD/VT 06207, PM/VT 09225-PM/VT 09227
  • Chỉ số phân loại DDC: 658.1
  • 1
    Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :