Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Bitcoin thực hành : Những khái niệm cơ bản và cách sử dụng đúng đồng tiền mã hoá / Andreas M. Antonopoulos ; Le VN, Thu Hương dịch ; Nguyễn Khánh An, Lê Huy Hoà hiệu đính . - H. : Đại học Kinh tế quốc dân, 2018 . - 539tr. ; 24cm
  • Thông tin xếp giá: PD/VT 06528, PD/VT 06529
  • Chỉ số phân loại DDC: 332.4
  • 2 Internet của tiền tệ = The internet of money / Andreas M. Antonopoulos; Thu Hương dịch; Nguyễn Khánh An, Lê Huy Hoà hiệu đính . - H. : Đại học Kinh tế quốc dân, 2018 . - 211tr. ; 24cm
  • Thông tin xếp giá: PD/VT 06536, PD/VT 06537, PM/VT 08822
  • Chỉ số phân loại DDC: 302.2
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :