Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu da giày của công ty TNHH KAIYANG Việt Nam sang thị trường EU / Nguyễn Minh Trí; Nghd: Dương Văn Bạo . - Hải Phòng, Đại học Hàng hải, 2014 . - 79tr; 27cm
  • Thông tin xếp giá: PD/TK 12989
  • Chỉ số phân loại DDC: 382
  • 2 Lý thuyết phương pháp đạo hàm riêng/ Nguyễn Minh Trí, Nguyễn Minh Thương . - H.: Khoa học xã hội, 1995 . - 286 tr.; 19 cm
  • Thông tin xếp giá: Pd/vv 01651
  • Chỉ số phân loại DDC: 510
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :