Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 16 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào khu công nghiệp An Dương - TP Hải Phòng / Nguyễn Ngọc Hà; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2020 . - 88tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 04043
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Cộng đồng kinh tế ASEAN và ảnh hưởng của việc gia nhập cộng đồng này tới tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài từ ASEAN vào Việt Nam / Nguyễn Ngọc Hà; Nghd.: Nguyễn Thị Thúy Hồng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 61 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16245
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 3 Hoạch định chiến lược kinh doanh Công ty TNHH Khách sạn Du lịch Công đoàn Hạ Long đến năm 2025 / Nguyễn Ngọc Hà; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 75tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02811
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Một số biện pháp hoàn thiện chính sách thương mại nhằm thúc đẩy hoạt động thương mại của Việt Nam / Nguyễn Ngọc Hà . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 54tr.; 30cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00319
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 5 Một số biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Agribank chi nhánh Thành phố Hải Dương / Nguyễn Ngọc Hà; Nghd.: Nguyễn Hoàng Tiệm . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 85tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03038
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Nghiên cứu các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý và khai thác vỏ contaner tại hàng tàu APL chi nhánh Hải Phòng / Nguyễn Ngọc Hà; Nghd.: Ths. Hồ Thị Thu Lan . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 74 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 07323
 • Chỉ số phân loại DDC: 387.068
 • 7 Quy hoạch phát triển giao thông vận tải thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2040 / Nguyễn Ngọc Hà; Nghd.: PGS.TS Đào Văn Tuấn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 137 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02453
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 8 Rủi ro trong giao kết hợp đồng điện tử / Nguyễn Ngọc Hà . - 2012 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 32, tr.100-103
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 9 Sài Gòn ký ức vượt thời gian / Nguyễn Ngọc Hà . - Tp.HCM : Văn học, 2017 . - 254tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06561, PD/VV 06562, PM/VV 05159
 • Chỉ số phân loại DDC: 895.922
 • 10 Thiết kế bản vẽ kỹ thuật thi công khu nhà ở cán bộ công nhân công ty cơ khí ô tô, xe máy Thanh Xuân, Hà Nội / Nguyễn Ngọc Hà; Nghd.: Th.s Lê Văn Cường, Th.s Nguyễn Tiến Thành . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2012 . - 188 tr. ; 30 cm. + 14 bản vẽ
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 10861, PD/TK 10861
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 11 Thực trạng và giải pháp phát triển hoạt động trung tâm đào tạo Logistics tiểu vùng Mê Kông - Nhật Bản tại Việt Nam trong giai đoạn 2015-2020 / Nguyễn Ngọc Hà, Dương Văn Bạo, Lê Văn Minh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 47 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00621
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 12 Tìm hiểu, điều động tàu an toàn cảng Cái Lân-Quảng Ninh / Hoàng Văn Linh; Nghd.: Nguyễn Ngọc Hà . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 60tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13115
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 13 Tìm hiểu, điều động tàu an toàn luồng Sài Gòn-Vũng Tàu / Nguyễn Thanh Tình; Nghd.: Nguyễn Ngọc Hà . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 58tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13109
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 14 Tìm hiểu, điều động tàu an toàn tại luồng cảng Cẩm Phả-Quảng Ninh / Ngô Văn Xin; Nghd.: Nguyễn Ngọc Hà . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 62tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13155
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 15 Xây dựng mô hình giao nhận hàng hóa sử dụng vận đơn điện tử triển khai tại khu cảng biển nam Đình Vũ thuộc dự án khu phi thuế quan, cảng biển và công nghiệp Đình Vũ / Nguyễn Ngọc Hà; Nghd.: PGS.TS Phạm Văn Cương . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2011 . - 89 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01114
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 16 Xây dựng mô hình thực hành, thực tập cho sinh viên chuyên ngành kinh tế tại TTĐT Logistics tiểu vùng Mê Kông - NB tại Việt Nam / Nguyễn Ngọc Hà, Dương Văn Bạo, Lê Văn Minh, Đoàn Thu Hà . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 33tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00776
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 1
  Tìm thấy 16 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :