Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Lý thuyết tài chính tiền tệ/ Nguyễn Ngọc Hùng . - H.: Thống kê, 1998 . - 439 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: LTTCTT 0001-LTTCTT 0045, Pd/vv 01918, Pd/vv 01919, Pm/vv 01316-Pm/vv 01318
 • Chỉ số phân loại DDC: 332.4
 • 2 Lý thuyết tiền tệ ngân hàng/ Nguyễn Ngọc Hùng . - H.: Tài chính, 1998 . - 566 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 01961, Pd/vv 01962, Pm/vv 01319, Pm/vv 01320, Pm/vv 01340-Pm/vv 01353
 • Chỉ số phân loại DDC: 332.4
 • 3 Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần giao nhận vận tải quốc tế Lacco / Nguyễn Ngọc Hùng, Trần Thị Hà, Nguyễn Thị Thu Trang; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 74 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17299
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 1
  Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :