Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 9 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Bài tập thực hành quản trị kinh doanh (áp dụng cho hệ đào tạo chính quy) / Nguyễn Ngọc Huyền chủ biên . - H. : Đại học Kinh tế quốc dân, 2011 . - 177 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 04562, PD/VV 04563, PM/VV 04257-PM/VV 04259
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Bài tập thực hành quản trị kinh doanh: Áp dụng cho hệ đào tạo vừa học vừa làm / Nguyễn Ngọc Huyền chủ biên . - H. : Đại học Kinh tế quốc dân, 2011 . - 331 tr. ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 04821, PD/VT 04822, PM/VT 06680-PM/VT 06682
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Đánh giá công tác đàm phán ký kết và thực hiện hợp đồng giám định theo phương pháp đo mớn nước tại công ty cổ phần giám định Sao Việt năm 2016 / Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phạm Hồng Phương, Nguyễn Ngọc Huyền, Đào Đức Trung; Nghd.: Trương Thị Minh Hằng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 61 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17286
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 4 Giáo trình khởi sự kinh doanh / Nguyễn Ngọc Huyền chủ biên . - H. : Đại học Kinh tế quốc dân, 2012 . - 246 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 04599, PD/VV 04600, PM/VV 04290-PM/VV 04292
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.4
 • 5 Giáo trình quản trị kinh doanh(nguyên lý chung cho các loại hình doanh nghiệp) / Nguyễn Thành Độ, Nguyễn Ngọc Huyền chủ biên . - Tái bản lần thứ 8. - H. : Đại học Kinh tế quốc dân, 2012 . - 535 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 04597, PD/VV 04598, PM/VV 04311-PM/VV 04313
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Giáo trình tính chi phí kinh doanh / Nguyễn Ngọc Huyền chủ biên . - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Kinh tế quốc dân, 2013 . - 247 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 04587, PD/VV 04588, PM/VV 04317-PM/VV 04319
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.1
 • 7 Hoàn thiện công tác thanh toán chuyển tiền điện tử tại ngân hàng hợp tác xã-chi nhánh Hải Dương / Nguyễn Ngọc Huyền; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 69 tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02926
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh giao nhận tại Công ty TNHH Thương mại Đại Nam / Nguyễn Ngọc Huyền, Đỗ Thị Lan, Nguyễn Thị Thu; Nghd.: Nguyễn Văn Hùng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 44tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18386
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 9 Về hoạt động ươm tạo doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay / Nguyễn Ngọc Huyền . - 2008 // Tạp chí Kinh tế và phát triển, Số132, tr. 27-31
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 1
  Tìm thấy 9 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :