Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 5 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp nâng cao chất lượng giám định hàng hoá xuất nhập khẩu phục vụ cho các công ty bảo hiểm của Công ty Trách nhiệm hữu hạn giám định Bảo Định / Nguyễn Ngọc Trung; Nghd.: TS. Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2009 . - 84 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00884
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.1
 • 2 Lập quy trình công nghệ cho tàu chở hàng 13.050 T tại Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Bạch Đằng / Nguyễn Ngọc Trung; Nghd.: TS. Lê Văn Hạnh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 201 tr. ; 30 cm + 10 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 10390, PD/TK 10390
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 3 Lập quy trình công nghệ cho tàu dầu hóa chất 6500 DWT tại công ty đóng tàu Thái Bình Dương / Nguyễn Ngọc Trung, Trần Tất Sơn, Trần Văn Hạnh, Trần Quốc Đạt; Nghd.: Vũ Văn Tuyển . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 156tr.; 30cm+ 08 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 18304, PD/TK 18304
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 4 Lập quy trình công nghệ cho tàu dầu hóa chất 65000 DWT tại công ty đóng tàu Thái Bình Dương / Trần Văn Hạnh, Trần Tất Sơn, Nguyễn Ngọc Trung, Trần Quốc Đạt; Nghd.: Vũ Văn Tuyển . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 90tr.; 30cm+ 08 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 18303, PD/TK 18303
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 5 Nghiên cứu tính toán diễn biến đường bờ biển Thuận An / Nguyễn Ngọc Trung; Nghd.: TS. Hà Xuân Chuẩn . - Hải Phòng : Đại học Hàng Hải, 2009 . - 107 tr ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00876
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 1
  Tìm thấy 5 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :