Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp đường 356 ( đoạn từ ngã ba Hiền Hào đến ngã ba Áng Sỏi, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng ) / Nguyễn Phương Hoa, Nguyễn Thị Hồng Ngọc, Trần Thị Vân Anh ; Nghd.: Đinh Thị Thúy Hằng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 97 tr.; 30 cm
  • Thông tin xếp giá: PD/TK 17464
  • Chỉ số phân loại DDC: 628
  • 2 Tìm hiểu hoạt động quản trị nhân sự và các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị nhân sự tại công ty TNHH thương mại Nam Huy / Nguyễn Phương Hoa; Nghd.: Ths Hồ Mạnh Tuyến . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 87 tr.; 30 cm
  • Thông tin xếp giá: PD/TK 16278
  • Chỉ số phân loại DDC: 658
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :