Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 11 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên đại học chính quy khoa kinh tế Trường Đại học Hàng hải Việt Nam / Nguyễn Quỳnh Trang, Nguyễn Văn Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 64tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00932
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 2 Đề xuất những biện pháp phòng tránh rủi ro trong qui trình thanh toán tín dụng chứng từ dự phòng của Ngân hàng Liên Việt POSTBANK / Đặng Hoài Nam, Nguyễn Ngọc Đức, Nguyễn Hoàng Nam ; Nghd.: Nguyễn Quỳnh Trang . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 46tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18736
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 3 Đo lường sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ logistics của Công ty Cổ phần Vận tải 1 TRACO bằng SPSS / Nguyễn Quỳnh Trang; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 83tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02688
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Giải pháp giảm thiểu rủi ro trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại ngân hàng thương mại cổ phần thương mại quân đội / Nguyễn Quỳnh Trang; Nghd.: Bùi Thị Thanh Nga . - Hải Phòng, Đại học Hàng hải, 2014 . - 73tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12941
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 5 Lập kế hoạch xây dựng kho lạnh tại kho ngoại quan của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Hải Phòng / Hoàng Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Phương Tnanh, Trịnh Anh Tuấn; Nghd.: Nguyễn Quỳnh Trang . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 55tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18407
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 6 Một số biện pháp tăng cường công tác thanh tra thuế đối với các doanh nghiệp cảng biển trên địa bàn thành phố Hải Phòng / Nguyễn Quỳnh Trang ; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 87tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03168
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Một số đề xuất để Việt Nam tận dụng những lợi ích mà hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) mang lại / Nguyễn Thị Ngọc Mơ, Nguyễn Nhã Phương, Bùi Việt Anh; Nghd.: Nguyễn Quỳnh Trang . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 63tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17836
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 8 Một số đề xuất để Việt Nam tận dụng những ưu đãi từ hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam-Nhật Bản (VJEPA) / Nguyễn Như Quỳnh, Nguyễn Thị Vân, Đặng Minh Thúy; Nghd.: Nguyễn Quỳnh Trang . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 59tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17833
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 9 Một số đề xuất thúc đẩy sự phát triển của ngành thủy sản Việt Nam trước ảnh hưởng của hiệp định thương mại tự do Việt nam - EU (EVFTA) / Ngô Hương Giang, Nguyễn Mỹ Hoa, Đoàn Thu Thảo; Nghd.: Nguyễn Quỳnh Trang . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 51tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18400
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 10 Nghiên cứu tác động của các rào cản phi thuế quan trong hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU tới hoạt động xuất khẩu gỗ sang thị trường EU của Việt Nam / Lê Thị Thu Thương, Vũ Thị Ngát, Trần Thị Phương; Nghd.: Nguyễn Quỳnh Trang . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 38tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18417
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 11 Nghiên cứu tác động của những cam kết về quy tắc xuất xứ trong hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái bình dương (CPTPP) tới tình hình xuất khẩu những mặt hàng chủ lực của Việt Nam / Đào Minh Hằng, Mai Việt Hùng, Vương Minh Tiến; Nghd.: Nguyễn Quỳnh Trang . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 68tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17947
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 1
  Tìm thấy 11 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :