Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Lý thuyết xác suất và thống kê toán học/ Nguyễn Quang Báu . - H.: Đại học Quốc Gia , 2001 . - 198 tr; 18 cm
  • Thông tin xếp giá: LTSXTK 0001-LTSXTK 0016, LTSXTK 0018, LTSXTK 0019, LTSXTK 0021-LTSXTK 0125, LTSXTK 0127-LTSXTK 0129, LTSXTK 0131-LTSXTK 0184, LTSXTK 0186-LTSXTK 0194, LTSXTK 0196-LTSXTK 0198, LTSXTK 0200-LTSXTK 0205, Pd/Vv 02691-Pd/Vv 02693, Pm/vv 02518-Pm/vv 02534
  • Chỉ số phân loại DDC: 519
  • 2 Vật lý thống kê / Nguyễn Quang Báu, Bùi Bằng Đoan, Nguyễn Văn Hùng . - H. : Đại học quốc gia, 1999 . - 307 tr. ; 20 cm
  • Thông tin xếp giá: Pd/vv 00211, Pd/vv 00212, Pm/vv 03799
  • Chỉ số phân loại DDC: 530
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :