Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 32 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp hoàn thiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương / Phạm Minh Tuệ; Nghd.: Nguyễn Thái Sơn . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 83tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03377
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Biện pháp hoàn thiện công tác giảm nghèo trên địa bàn TP Hải Phòng / Nguyễn Minh Hoàng; Nghd.: Nguyễn Thái Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 93tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03981
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 3 Biện pháp hoàn thiện công tác phân phối thu nhập cho người lao động tại công ty TNHH MTV da giầy Hải Phòng / Phạm Thị Thanh Mai; Nghd.: Nguyễn Thái Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 82 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02022
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý các dự án cấp nước sạch từ nguồn vố NSNN trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh / Phạm Hồng Minh; Nghd.: Nguyễn Thái Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 118tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03150
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý tài chính theo hướng tự chủ tài chính tại bệnh viện đa khoa huyện Thủy Nguyên / Nguyễn Đức Tiến ; Nghd.: Nguyễn Thái Sơn . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 81tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03405
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Biện pháp hoàn thiện hoạt động chăm sóc khách hàng tại Viettel Quảng Ninh / Đinh Thị May; Nghd.: Nguyễn Thái Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 96tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03939
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Biện pháp hoàn thiện hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng SEABANK CN Hải Dương / Nguyễn Thị Nga; Nghd.: Nguyễn Thái Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 78tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03947
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Biện pháp nâng cao chất lượng quản trị nhân lực của Tổng đội TNXP Hải Phòng / Ngô Duy Lân; Nghd.: TS Nguyễn Thái Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 94 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02558
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 9 Biện pháp nâng cao đội ngũ cán bộ, công chức tại huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu / Nguyễn Thị Thanh Xuân; Nghd.: Nguyễn Thái Sơn . - 83tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03717
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 10 Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Viettel Quảng Ninh / Đỗ Thị Thanh Huyền ; Nghd. : Nguyễn Thái Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 85tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03696
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 11 Biện pháp tăng cường phục vụ các khách hàng doanh nghiệp tại công ty dịch vụ mobifone khu vực 5 / Đào Thị Thúy Anh; Nghd.: Nguyễn Thái Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 93 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02057
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 12 Biện pháp tăng cường quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất tại cục hải quan thành phố Hải Phòng / Nguyễn Thị Bích Ngọc; Nghd.: Nguyễn Thái Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 79 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02053
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 13 Biện pháp tăng cường quản lý và khai thác hệ thống thiết bị công nghệ thông tin tại Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Hải Phòng / Đặng Đình Tuấn' Nghd.: TS Nguyễn Thái Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 73 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02413
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 14 Các giải pháp phát triển nhân lực cho ngành đóng tàu khu vực Hải Phòng / Hoàng Thị Thúy Phương ; Nghd.: Nguyễn Thái Sơn . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2020 . - 178tr. ; 30cm + 01 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/TS 00086
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 15 Đầu tư vào khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải thực trạng và giải pháp / Nguyễn Thái Sơn . - Hải Phòng : NXB Hàng hải, 2016 . - 151tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 05687-PD/VT 05691, PD/VT 06960-PD/VT 06962, PM/VT 08036-PM/VT 08040, PM/VT 09405-PM/VT 09407, PM/VT 09447-PM/VT 09456
 • Chỉ số phân loại DDC: 332.6
 • 16 Hoàn thiện công tác quản lý các dự án đầu tư công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh / Hoàng Tiến Long ; Nghd.: Nguyễn Thái Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 79tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03835
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 17 Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông bằng nguồn ngân sách nhà nước tại sở giao thông vận tải Quảng Ninh / Hoàng Chiến Thắng; Nghd.: Nguyễn Thái Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 94tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03152
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 18 Hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tin dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Hải Dương / Nguyễn Thị Minh Nguyệt; Nghd.: Nguyễn Thái sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 86tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03917
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 19 Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Đài phát thanh và Truyền hinh Hải Phòng / Trần Đức Tâm; Nghd.: TS Nguyễn Thái Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 78 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02417
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 20 Hoàn thiện quản lý tài chính trong thời kỳ chuyển đổi cơ chế tự chủ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp / Nguyễn Thị Thành; Nghd.: Nguyễn Thái Sơn . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 93tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02776
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 21 Hoạch địch chiến lược kinh doanh của Agribank chi nhánh huyện An Dương đến năm 2020 / Đặng Văn Luân; Nghd.: Nguyễn Thái Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 96 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02308
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 22 Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý các khoản thu từ đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương / Vũ Quang Hưng ; Nghd.: Nguyễn Thái Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 82tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03892
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 23 Một số biện pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng cá nhân tại Agribank chi nhánh huyện Gia Lộc-tỉnh Hải Dương / Đoàn Văn Tuyền; Nghd.: Nguyễn Thái Sơn . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 86tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03297
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 24 Một số biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Agribank chi nhánh huyện Ninh Giang Hải Dương / Nguyễn Thành Trung; Nghd.: Nguyễn Thái Sơn . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 73tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03376
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 25 Một số biện pháp phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Vietinbank-Chi nhánh Lê Chân / Phạm Nhật Huyền; Nghd.: Nguyễn Thái Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 69tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03502
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 26 Một số biện pháp phát triển hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn Hải Phòng / Phạm Thị Minh Thu; Nghd.: Nguyễn Thái Sơn . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 74tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03378
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 27 Một số biện pháp phát triển kinh tế trang trại gắn liền với chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hải Phòng / Bùi Thị Hồng; Nghd.: TS Nguyễn Thái Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 91 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02499
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 28 Một số biện pháp tăng cường công tác giám sát về lĩnh vực tài chính-ngân sách của hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016-2021 / Bùi Học Anh; Nghd.: Nguyễn Thái Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 83tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03009
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 29 Tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế tại Cục Thuế thành phố Hải Phòng / Phạm Thị Phương; Nghd.: Nguyễn Thái Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 80tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02752
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 30 Thiết kế cần trục chân đế sức nâng 13T dùng ở cảng biển / Nguyễn Thái Sơn; Nghd.: Ths. Nguyễn Thị Xuân Hương . - Hải phòng: Đại học Hàng hải, 2011
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 09969, PD/TK 09969
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.8
 • 1 2
  Tìm thấy 32 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :