Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Giáo trình kinh tế và quản lý môi trường . - Hà Nội: Thống kê, 2003 . - 464 tr; 20,5 cm
 • Thông tin xếp giá: GKTMT 0001-GKTMT 0110, GKTMT 0112-GKTMT 0167, GKTMT 0169-GKTMT 0195, GKTMT 0197-GKTMT 0200, Pd/vv 02897-Pd/vv 02899, Pm/vv 02700, Pm/vv 02701
 • Chỉ số phân loại DDC: 333.7
 • 2 Giáo trình kinh tế và quản lý môi trường / Nguyễn Thế Chinh chủ biên . - H. : Thống kê, 2003 . - 464tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PM/KD 00095
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.1
 • 3 Một số vấn đề cơ bản về kinh tế và quản lý môi trường/ Nguyễn Thế Chinh . - H.: Xây dựng, 1997 . - 189 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02073, Pm/vv 01560, Pm/vv 01561
 • Chỉ số phân loại DDC: 333.7
 • 1
  Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :