Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Hỏi đáp môn triết học Mác - Lênin / Trần Văn Phòng chủ biên; Nguyễn Thế Kiệt biên soạn . - H. : Đại học Quốc gia Hà nội, 2005 . - 141 tr. ; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 00059-Pd/vv 00068, Pm/vv 03468-Pm/vv 03477
 • Chỉ số phân loại DDC: 335.401 07
 • 2 Hỏi và đáp những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin / Nguyễn Thế Kiệt, Đỗ Thị Thạch, Nguyễn Thị Nga, .. . - Tái bản lần thứ nhất. - H : Chính trị hành chính, 2010 . - 250tr. ; 20cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 03251-PD/VV 03253, PD/VV 03362, PM/VV 04339-PM/VV 04342
 • Chỉ số phân loại DDC: 335.41
 • 3 Hỏi và đáp những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin : Dành cho sinh viên các trường Cao Đẳng và Đại học / Nguyễn Thế Kiệt, Đỗ Thị Thạch, Nguyễn Thị Nga, Hoàng Thị Bích Loan, Vũ Thị Thoa . - Tái bản lần 1. - H. : Chính trị - Hành chính, 2010 . - 250tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PM/VV 06093
 • Chỉ số phân loại DDC: 335.43
 • 1
  Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :